SDH Česká Bělá
držitel čestného praporu SH ČMS

držitel vyznamenání za zásluhy z roku 1996

držitel vyznamenání za příkladnou práci z roku 1980


SDH Česká Bělá obdrželo
od Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) na základě rozhodnutí č. 502017 ze dne 12.6.2017 neinvestiční dotaci ve výši 27 000 Kč na podporu klubů z Programu VIII. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

aktuality

Výborová schůze proběhne ve   pátek  5. dubna od 19 h v klubovně SDH.


10. 02. 2019RHBL 2018

pořadí muži:
9. Česká Bělá (75 b.)

pořadí ženy:
1. Česká Bělá (104 b.)
7. Česká Bělá XS (7 b,)

dorost
6. Česká Bělá XS (12 b.)

Postupové soutěže:

5. místo žen na Mistrovství republiky v Liberci


01. 10. 2018

TOPlist

Poděkování

Vážení přátelé,

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval fotbalovému klubu Česká Bělá, za úpravu běžecké stometrové dráhy na fotbalovém hřišti  tak, aby co nejvíce ztížila tréninky našich sportovců a našich dětí.

Na této dráze téměř ze dne na den vyrostly zelené plastové kryty šachet pro nové zavlažování fotbalového hřiště. Samozřejmě po důkladném překopání dráhy. Celé vedení vede klikatě právě po celé délce dráhy a šachty vyčnívají nad povrchem dráhy. Při šlápnutí na kryt šachty hrozí uklouznutí, zakopnutí, propadnutí, zranění.

Přitom celé vedení zavlažování šlo položit vedle této dráhy a tím mohla být zachována jak kvalita dráhy, tak kvalita fotbalové plochy.

Milí fotbalisté, za naše trenéry, sportovce ale i malé děti které učíme sportovním základům, ale hlavně jménem svým, Vám velmi děkuji. Je to jako kdybychom šli a vybetonovali uprostřed hřiště podstavce pod terče.

 

Václav Rakušan

Velitel SDH Česká Bělá

 

Foto zde

vydáno: 04. 06. 2014 | autor: Václav Rakušan | sekce: novinky

Komentáře (1)


FK Česká BěláAno, uznávám, stala se chyba, ale rozhodně to nebyl nějaký naschvál. Výkopy jsme neprováděli my, ale firma a protože celá akce se odehrávala velice hekticky během jediné neděle, nedokázali jsme bohužel pohlídat, že provedli práce, jak bylo domluveno. Provedení domlouval s firmou Míra Frühbauer a bylo domluveno, že výkop povedou u kraje dráhy. Když jsme si toho problému všimli, bylo už bohužel pozdě. A bylo mi jasné, že se to nebude líbit. Takže se za celý fotbalový klub omlouvám a určitě se budeme spolu domlouvat, abychom našli řešení, jak vzniklé škody minimalizovat.

Na závěr bych přesto rád poznamenal: jsou zde fotky, jak dráha vypadala potom, ale ne, jak vypadala předtím. Více než dráhu připomínala zaplevelené prostranství, zvláště v části za tribunou. Vím, že jste před několika lety provedli rekonstrukci, bohužel tento typ dráhy vyžaduje péči každoroční (například stříkání proti rostlinám aj.) Tuto péči jste dráze nedávali, tak jste si jí asi taky tak moc nevážili.....

Za FK Česká Bělá

Ing. Martin Klofáč
předseda VV
07.06.2014 23:53

Přidat komentář

autor:
kontrola opište barevný text
komentář:
Copyright © 2007 - 2012 | mapa stránek