26. výborová Schůze 4. 2. 2024

05. 02. 2024 | Výborové schůze

Účast: 12 členů
Omluveni: 3 členové (A. Vaňková, M. Krejdl, M. Klimeš)
Neomluven: 0 členů

1)    Z minula / stalo se

a)     Informace a schválení bez svolání schůze – Messenger

 • Pořádání okrskového kola dětí letos vychází na ČB
  • Z důvodu rekonstrukce hřiště nemůžeme pořádat
  • Usnesení: Poprosit o odklad, vezmeme si příští rok
  • Výsledek: Uspořádá Dolní Krupá

b)     RHBL 2024

 • 28. 1. proběhla volba pořadatelů
 • Soutěž v ČB potvrzena na 28. 9.
 • Zaplacen příspěvek za pořádání 2000 Kč.
 • Soutěže
  • 1.6.     Květinov noční
  • 8.6.     Seč
  • 22.6.   Habry noční (na hřišti)
  • 30.6.   Nová Ves u Světlé
  • 6.7.     Žižkovo Pole
  • 13.7.   Kámen (začátek od 12:00)
  • 27.7.   Uhelná Příbram (pořádá SDH Petrovice)
  • 17.8.   Pohled
  • 24.8.   Smilov
  • 31.8.   Kynice
  • 28.9.   Česká Bělá

c)     Poškozený zip na stanu – zůstává otevřené

d)     Ucházející skákací hrad – zůstává otevřené

e)     Nákup nového stanu – zůstává otevřené

2)    Pohřeb Jaroslava Červenky

a)     25 lidí v uniformách

b)     Proběhlo dle plánu

c)     Útrata v hospodě a věnec zaplaceny

3)    Reprezentace sboru

a)     Zástupce SDH na Okresní shromáždění 23. 3. 2024

 • Zúčastní se D. Rakušanová

b)     Výroční schůze MS 2.3.2024 – pravděpodobně budeme opět pozváni

 • půjde S. Harvalík

c)     Výroční schůze hokejistů 15.3.2024

 • půjde Mar. Hospodka

4)    Zhodnocení VVH 21. 1. 2024

a)     Jednání

 • 58 členů starších 18 let,
 • Zápis rozpracovaný

b)     Kapela

 • Shoda, že příště se vrátíme od reprodukované hudby zpět k živé produkci
 • předběžně zamluvit skupinu M. Škaryda „Tarzan Boys“ na 18. nebo 25. leden 2024 (S. Harvalík)

c)     Výčep

 • 2 + 1 sudy,
 • něco málo guláše zbylo, ale cca 80 porcí bylo akorát
 • 120 zákusků
  • Příště možná 150
  • Objednány ze Žďáru z cukrářské školy, lidé si chválili
  • Příště objednat znovu, případně by šlo i z „Bratříků“ v HB

5)    VVH okrsku 16. 2. 2024

a)     Organizace

 • A. Čejka domluvil konání U Benešů
  • P. Rakušan vše připraví
   • Vepřové výpečky
   • Pivo dle nabídky
   • Počítá s vystavením dokladu pro jednotlivé SDH
  • Začátek v 18h.

b)     Reprezentace

 • M. Kubát, A. Čejka, D. Rakušanová, Mar. Hospodka, M. Klimeš
 • J. Rakušan se hlásí jako náhradník
 • Účast ve stejnokroji

6)    Masopustní průvod 24. 2. 2024

a)     Účast

 • Předběžně 42 lidí

b)     Jídlo, občerstvení

 • Jídlo od Martina „Tarzana“ Škaryda, nemáme se starat o cenu
 • Chody
  • Ráno časnečka + párek
  • Oběd v malém sále
  • Večeře studené
 • 50 sud

c)     Organizace

 • Sraz v 6:30 v KD
 • Odchod v 8:00
 • J. Rakušan a P. Pátek budou s DA vozit na zastávky lavice a zásoby
 • Úklid v pondělí v 17 h

d)     Masky

 • AČ a SH přebrali převleky ve skladu
 • Několik půjčí SDH Jitkov
 • 10. 2. bude možnost prohlédnout si a vybrat si masky v klubovně

e)     Kapela

 • Domluvil Petr Kubát
 • Přivezení a odvoz?
  • Minule jsme kapelu minimálně odváželi – AČe potvrdí

7)    Ples bude 9.3.2024

a)     Výčep: Martin Hospodka

b)     Kapela

 • Zamluvena FORTUNA

c)     Vstup

 • L. Petr a druhého si sežene
 • Vrácenky
  • Zařídí M. Kubát
  • Postačí papírek s datem a razítkem

d)     Šatna

 • Bloky do šatny máme
 • Mir. Škaryd
 • Je třeba alespoň 3 lidi, minimálně pro začátek

e)     Tombola

 • Znovu poprosit členy v obvodech o ceny
 • Domluveny Radka Sobotková a Jana Šidláková

f)       Zboží:

 • Sudy – vloni se vypilo 8, v hasičárně je 11
 • Pivo za 35,- Kč
 • Alkohol
  • Doplní M. Kubát
  • Víno – bílé / červené, od každého jednu odrůdu
 • Jídlo
  • 100 porcí dančího guláše s chlebem, vloni sháněl Petr Kubátu, Martin se s ním spojí

g)     Organizace

 • Cena stejně předprodej i na místě – 150 Kč
 • Sál zamluvený
 • Vstupenky a předprodej na obci, od 26.2.
  • Minule už byly v termínu pryč – zajistit, ať se předem NIC neprodává a nezamlouvá – AČe
 • Příprava: pátek 17:00
 • Úklid: neděle 16:00

h)     Promo

 • Plakáty rozveze Petr Kubát
 • Nechat alespoň 2x – 3x vyhlásit rozhlasem
 • Připravit pozvánky na roznešení na masopustu
 • S. Harvalík se domluví se starostkou na inzerát do zpravodaje

i)       OSA – vyplněno

8)    Celostátní setkání historických praporů sborů dobrovolných hasičů

a)     15. 6. 2024 v Telči

 • U příležitosti 160 let od založení prvního SDH
 • Na náměstí Zachariáše z Hradce

b)     Program

 • Příjezd SDH do 10:00
 • Dekorování praporů pamětní stuhou
 • Detaily budou upřesněny

c)     Účast SDH Česká Bělá

 • Bylo by dobré vyslat alespoň dva zástupce
 • Obejít obvody a poptat zájemce
 • M. Kubát vyplní návrtku

9)    Obsazení výčepů na budoucí akce výboru

a)     Projednána organizace akcí sboru členy výboru

 • Masopust – A. Čejka + S. Harvalík
 • Ples – Mar. Hospodka
 • Čarodějnice – V. Zadina
 • Neckiáda – zůstává otevřeno, očekáváme obvyklé podezřelé
 • Páteční pouťová zábava – zůstává otevřeno
 • Sobotní pouťová zábava – zůstává otevřeno
 • Václavský pohár – A. Kubátová

10) Finance

a)     Proplacení nákladů

 • A. Čejka – 4500 Kč, myčka
 • J. Rakušan – 1083 Kč, mikulášské balíčky pro děti
 • M. Kubát – 1604 Kč, občerstvení po pohřbu
 • D. Rakušanová – 1271 Kč, věnec
 • S. Harvalík – 700 Kč, jubileum člena

b)     Zhodnocení akcí

 • VVH
  • Neuzavřeno, nejsou všechny doklady

11) Diskuse

a)     Rekonstrukce hřiště a nemožnost tréninků

 • Družstvo žen se dotázalo, bylo-li by možné ponechat materiál na místě, kde budou trénovat (pravděpodobně sousední obec)
 • Více příspěvků a názorů
  • Na některý materiál trnénují i mladší ženy nebo děti
  • Vázne domluva mezi týmy
  • Zabezpečení materiálu
 • Usnesení
  • Zástupkyně družstev žen budou pozvány na příští schůzi, aby přednesly navrhovaná řešení a účastnily se debaty

b)     M. Škaryd – budou probíhat cvičné jízdy s DA pro mladé členy

c)     Postavení boudy na nářadí

 • Proběhne 10. 2. společně s úklidem Háječku po čertech a přebráním masek
 • Poptat spol. Luka, zda neposkytnou gumu pod boudu

d)     Proplácení uniforem

 • Otevřeno na základě podnětu z VVH
 • V současnosti sbor proplácí 50 %
 • Více návrhů a názorů
  • proplatit 2/3 (návrh z VVH)
  • návrh 5k Kč (tzn. při ceně cca 8,5 tis za uniformu člen zaplatí zhruba to, co platili členové dříve)
  • proplatit vše a sestavit seznam kritérií pro úplné proplacení
  • členové mohou využít úplné proplacení a pak bude uniforma ležet ve skříni
  • AČ – je třeba mladé nějak udržet a motivovat
 • Usnesení
  • M. Kubát sestaví přehled nákladů na pořízení uniformy (mužská/ ženská) a přehled možností spoluúčasti sboru
  • Bude projednáno na příští schůzi

e)     Členská základna a obvody

 • Přepsat F. Zmeka z obvodu J. Rakušana k T. Čejkovi
 • V. Zadina – neví, kde je K. Kubešová a jestli chce být členem – M. Škaryd domluví

f)       J. Rakušan – byly vypsány dotace od Agrofertu

g)     D. Rakušanová – opět byl nepořádek v hasičárně!

 • V kuchyni, skladu i klubovně
 • Plesnivé klobásy v ledničce, staré víno ve skladu, atd.
 • Opakovaný problém
 • M. Kubát – apel na členy dodržovat pořádek a úklid po akcích!

12) Příští schůze 21. 4. 2024 v 17 h.

Zapsal: M. Kubát