Současnost

Současný výbor SDH v České Bělé, jeho složení:

Hodnost  Jméno
starosta SDH Ing. Milan Kubát
náměstek starosty Dagmar Rakušanová
velitel SDH Martin Klimeš
zástupce velitele
strojník Miroslav Škaryd
jednatel Ing. Milan Kubát
hospodář Adéla Kubátová
vzdělávatel
vedoucí mládeže Jakub Rakušan
referentka žen Anna Vaňková

 

Hodnost Jméno
referent MTZ Luboš Petr
referent ochrany obyvatelstva Miroslav Hospodka
člen výboru Martin Hospodka
člen výboru Stanislav Harvalík
člen výboru Milan Krejdl ml.
člen výboru Vladimír Zadina
člen výboru Radek Strašil
člen výboru Antonín Čejka ml.
revizor Josef Petr ml.
kronikář (s hlasem poradním) Tomáš Novák

V současnosti má sbor jednu z největších členských základen na okrese Havlíčkův Brod. Počet všech členů se pohybuje okolo čísla 170. Vedle dospělých působí u sboru i oddíl mladých hasičů s počtem cca 25 dětí a 10 dorostenců. 

Soutěžní družstva mužů i žen se každoročně zúčastňují hasičských soutěží. V posledních letech pravidelně postupují přes okrskové a okresní kolo až do kola krajského. Družstvo žen dokázalo v letech 2004 a 2005 postoupit až na Mistrovství republiky v požárním sportu, kde reprezentovalo Kraj Vysočina. V roce 2005 v Sušici obsadilo 9. místo a o rok později v Havlíčkově Brodě obsadily v konečném zúčtování celkově 10. místo ze 16-ti soutěžních kolektivů. Jedno prvenství jim však přece jen patří. Dokázaly vyhrát královskou disciplínu v požárním útoku a protože byly na této soutěži poprvé použity jednotné požární stříkačky, staly se držitelkami ustavujícího rekordu ČR v požární útoku s časem 25,26 s. Velmi nadějné je družstvo dorostu mužů, které i přes své mládí dosahuje velmi pěkných výsledků a neustále se zlepšuje. Dále se soutěžní družstva pravidelně s výbornými výsledky zúčastňují různých pohárových soutěží po celém území republiky a havlíčkobrodské ligy v požárním útoku.

Děti, mládež a dorost se zúčastňují jarních a podzimních kol hry Plamen s vynikajícími výsledky. Velmi často postupují do krajských i celorepublikových kol. Společně se svými vedoucími jezdí na konci školního roku na stanové tábory nebo jiné, pro ně zajímavé, výlety. V letošním roce strávili týden na Vranosvké přehradě.

Za tyto úspěchy patří poděkování všem, kteří se soutěží zúčastňují, i těm, kteří neúnavně družstva i jednotlivce připravují, starají se o techniku, všem, kteří přispívají k dosahování tak výborných výsledků při soutěžích.

Na konci září pořádá sbor tradiční „Václavskou soutěž“ v požárním útoku. Soutěží se “O pohár starosty SDH Česká Bělá“ v kategorii mužů a “O pohár starosty Městyse Česká Bělá“ v kategorii žen. Soutěž je dvoukolová, týmy z prvních pozic po prvním kole postupují do kola druhého, kde se vzájemným vyřazovacím způsobem utkají o konečné vítězství v soutěži.

Bohatá je i kulturní činnost sboru. Každoročně se na začátku roku koná tradiční hasičský ples a o pouti jsou pořádány dvě pouťové zábavy. Tradicí se staly ohně „Pálení čarodějnic“ v Háječku. K utužení kamarádství a popovídání si přispívá posezení hasičů při grilování masa na počátku prázdnin. Pro vylepšení stavu sborové pokladny se členové v průběhu roku zúčastňují několika pracovních brigád. Velký počet hodin je rovněž stráven při údržbě techniky a vybavení. Zejména za udržení provozuschopného stavu u letitého automobilu patří veliký dík všem, kteří se na tom podílejí.