Přehled zásahů hasičského sboru a JSDH v letech 1881 až doposud

1889 – květen Borová, použita nová stříkačka
1889 – červen Pouch, použita stará stříkačka
1890 – březen Bělá, zámecká střecha poblíž cilindrového komína z kuchyně
1890 – duben Krátká Ves
1890 – listopad Šenfeldě, vyhořelo 14 čísel a jedna stodola
1891 – leden Bělá, Novák u Březiny
1897 – říjen Macourov
1898 – 22.července Kyjov
1899 – říjen Bělá, u Dvořáků chytly saze
1899 – 28.prosince Bělá, požár domku Fr. Fikara na Samotínské silnici
1900 – 28. května 14.00 hod Bělá, č. p. 51 Jan Absolon, č. p. 50 stáje u Fiedlerů, později i domovní stavení, č. p. 52 Antonín Paušíma, č. p. 131 Anna Požárová, obytné i hospodářské stavení fary
1900 – 29.května 21.00 hod Bělá, František Tecl – Bárta č. p. 48, Kašparová č. p. 89, Eduard Tecl
1900 – září Jitkově
1902 – červenec Šenfeld, Dolní Dvůr
1902 – září Dobkov
1903 – 16. dubna 19.30 hod Počátky, kolna u č.p. 38
1903 – 26.června 07.10 hod Počátky, dům č.p. 12 – Černý
1903 – 17.srpna 01.30 hod Počátky, dům č.p. 4 – Cempírek
1903 – 12. září 12.15 hod Knyk
1903 – 13.září 21.00 hod Krátká Ves, stoh slámy a stoh ovsa
1904 Počátky – Cempírek
1904 Knyk – Žák
1904 Krátká Ves – stoh
1904 Jilemník – Franc
1904 Jitkov – Hejkal
1904 Cibotín
1905 Oudoleň – bez zásahu
1906 Jitkov – Janáček
1906 Papšíkov – bez zásahu, za Jitkovem návrat
1907 – duben Bělá, u Celnarů č. p. 73
1907 – listopad Bělá, Jan Pospíchal č. p. 63, dům Antonína Valenty, stodola V. Fiedlera č. p. 50
1907 Borová
1908 Šenklif a Fridnava
1908 Něm. Brodě, požár Nahlerovy továrny
1908 – září Bělá, Pantůčkova barevna č. p. 143
1910 Slavětín, Střížov a Krátká Ves
1910 – listopad Bělá, suška tírny J. Absolona
1911 Vepříkov
1911 Bělá, zadoutnalo v tírně J. Absolona
1912 Počátky, Holcman
1914 Šenfeld, Dočekalův hostinec
1914 Samotín
1916 Kojetín, Tecl Václav
1916 Kojetín, Teclová Kateřina
1916 Volešná
1918 Bělá, č. p. 125 u Křesťanů
1918 Macourov, Zach – zapáleno od blesku
1920 – srpen Česká Bělá, č. p. 58 – Fichtner
1920 Česká Bělá, požár v obecním lese
1923 – 9.dubna Česká Bělá, Kantorova tírna lnu
1923 – květen Česká Bělá, Čumplův mlýn
1923 – listopad Česká Bělá, Kantorova tírna lnu
1925 – 16.května Česká Bělá, č.p.131 Stejskal – zapáleno bleskem, prvně použito motorové stříkačky
1925 Cibotín
1926 – 6.ledna Česká Bělá, č. p. 18 – František Špalek, stodola
1926 – 16.ledna Česká Bělá, č. p. 107 – Špicl a Chlubný, nebylo více postaveno
1926 – 11.března Česká Bělá, č. p. 149 – A. Zvolánek
1926 – 22.květena Česká Bělá, Josef Polcar – stodola u č.p. 13
1926 – 29.srpna Česká Bělá, č. p. 34 Richard Petříček a stodola souseda Františka Fidlera
1926 Počátky – Beneš
1927 – září Česká Bělá, vznícení lnu v tírně J. Absolona
1927 Česká Bělá, č. p. 17 – Václav Jakeš truhlář a č. p. 16 – Štěpán
1928 – 18.března 21.30 hod Česká Bělá, č. p. 103 – Františka Paušímová
1928 – 29.dubna Česká Bělá, č. p. 112 – Antonín Kohout
1929 Kojetín
1931 – srpen Česká Bělá, č. p. 151 – chytly saze v komíně
1932 – duben Česká Bělá, Kopeckova pazderna
1933 – leden Česká Bělá, západní část velkostatku – deputátní byty, záhy uhašeno
1933 – leden Česká Bělá, tírna lnu
1933 – březen Česká Bělá, č. p. 45 – M. Piskačová
1933 – září Česká Bělá, č. p. 4 – Neuwirth „u Caklů“
1933 – prosinec Česká Bělá, stoh slámy u čísla 5
1935 – březen Česká Bělá, č. p. 96 – František Haubert
1938 – 16.dubna Kojetín, sbor činně nezasáhl, uhašeno před příjezdem
1941 – 27.února Česká Bělá, tírna lnu J. Absolona
1943 Kojetín, domek pana Vebra
1943 – 1.září Počátky, usedlost pana Fiedlera
1944 Počátky
1944 Pohledští Dvořáci, lokalizováno před dojezdem
1944 Chotěboř, stodola velkostatku
1946 Žižkovo Pole, statek Jaroslava Doležala
1947 – 6.června Česká Bělá, č. p. 127 Kubíček – nebylo postaveno, č. p.121 Jan Špicl, č. p. 128 František Špicl, č. p. 119 František Tecl
1948 – 3.února Kojetín
1948 – 24.listopadu Jitkov
1948 Břevnice
1949 – 4.listopadu Česká Bělá, č. p. 133 – Jan Špicl
1949 Jitkov
1949 Dlouhá Ves, pro velkou vzdálenost návrat z poloviny cesty
1950 – říjen Sommerwald
1951 požáry ve Stříbrných Horách, v Žižkově Poli a v Samotíně
1963 Dolní Krupá
1964 Střížov, požár kravína, bez zásahu
1964 Česká Bělá, požáry sušky obilí JZD umístěné v bývalé škrobárně
1965 – 30.července Žižkovo Pole, skladovací prostor kravína JZD, při zásahu poškozena stříkačka PS-16, porucha v zapalování
1966 – říjen Jitkov, požár kravína
1967 – 15.července Krátká Ves, požár stohu státního statku
1969 – 16.května Stříbrné Hory, požár kaple, zapáleno bleskem
1969 Krátká Ves, požár kolny státního statku
1970 – 21.srpen Česká Bělá, dům Stránských vedle KD, první zásah z nové pož.nádrže na návsi
1972 – 17.března Kojetín, požár lesa
1972 – 10. srpna 16.00 hod Pohled, požár stodoly státního statku
1973 – 24.února Česká Bělá, střecha svobodárny šlechtitelské stanice
1974 – srpen Česká Bělá, kůlna šlechtitelské stanice na seno a slámu
1974 – srpen Železné Horky, hospodářská kůlna
1974 Krátká Ves, požár vepřína
1974 Cibotín, lesní požár
1977 – 18.března Cibotín, malý lesní požár, zlikvidováno před příjezdem
1979 – 16.května Česká Bělá, pořár v lese u Cibotína a u Frühbauerových
1979 – 18.května Žižkovo Pole, požár kolny
1986 Krátká Ves, požár stohu slámy, úmyslně založeno
1986 Krátká Ves, požár slámy v objektu ŠS, úmyslně založeno
1990 Česká Bělá, suchá tráva na Vlachově
1990 Pohled, menší lesní požár u Sv. Anny
1993 Žižkovo Pole, požár lesa, při zásahu došlo k poruše na motoru auta
1994 3 x drobný lesní požár
1994 Bartoušov, polní požár
1995 Česká Bělá, hořící auto na silnici k Jitkovu
1997 Žižkovo Pole, suška obilí
1997 Česká Bělá, požár domku Marie Zvolánkové, majitelka zadušena kouřem
1998 1 x lesní požár
1998 – 8.srpna Česká Bělá, požár zemědělské usedlosti Jana Kosa
1999 Macourov, havárie dvou stíhacích letadel mezi Cibotínem a Macourovem
1999 Jitkov, požár hospodářské kolny
1999 Samotín, požár velkoobjemového vozu na slámu
—————————————————————————————————————————————-
2000 3 x hašení lesního porostu
2000 Česká Bělá, hořící osobní automobil
—————————————————————————————————————————————-
2002 – 18.března Česká Bělá, zahoření lípy u vodojemu
2002 – 11.června Utín, požár lesního porostu
2002 – 21.června Pohled, lesní porost u Sv. Anny
2002 – 31.července Pohled, požár špýcharu
2002 – 17.srpna Jitkov, svinovač slámy
2002 – 22.října Krátká Ves, požár osobního auta
—————————————————————————————————————————————-
2003 Česká Bělá, povodeň v dolní části obce při silnici na Macourov
2003 – 11.července Pohled, požár lokomotivy mezi Stříbrnými Horami a Pohledem
2003 – 22.července Česká Bělá, technická pomoc, rozbitá střecha na Vlachově ( kroupy )
2003 – 27.července Česká Bělá, technická pomoc, oprava provizorního zakrytí střechy na Vlachově
2003 – 16.srpna Pohled, požár bramborárny
2003 – 5.září Česká Bělá, požár stohu slámy za hřbitovem – majetek Sativy a.s.
2003 – 8.září Jitkov, malý požár suché trávy u silnice mezi Českou Bělou a Jitkovem
—————————————————————————————————————————————-
2004 – 14.dubna Stříbrné Hory, požár lesa, při cestě nehoda hasičského vozidla
—————————————————————————————————————————————-
2005 – 12.ledna – 13.30 hod Simtany, požár rodinného domku
2005 – 21.ledna – 05.57 hod Ždírec u Havl. Brodu, zakouření štěpek v suterénu RD
2005 – březen Česká Bělá, technická pomoc, čerpání vody při lokálních záplavách
2005 – 10.srpna – 10.38 hod Jitkov, požár sila s pilinami ve fy. Dřevovýroba Hamerník
2005 – 20.listopadu Macourov, zahoření hrabanky v lesním porostu u Cibotína
——————————————————————————————————————————————————
2006 – 24.ledna – 00.54 hod Střížov, požár kolny u RD, zásah ve velkém mrazu
2006 – 10.února – 18.48 hod Česká Bělá, technická pomoc, odklízení sněhu ze střechy obecní čtyřbytovky
2006 – 14.února – 13.10 hod Česká Bělá, technická pomoc, odklízení sněhu ze střechy KD
2006 – 21.února – 10.53 hod Kojetín, požár v odchovně prasat, v záloze, bez zásahu
2006 – březen Česká Bělá, technická pomoc, čerpání vody a protipovodňová opatření při lokálních záplavách
2006 – 31.března -18.56 hod Dobrá u Přibyslavi, pomoc při protipovodňových opatření
2006 – 8.října – 17.44 hod Keřkov, požár seníku
2006 – 7.prosince -07.35 hod Pohled, požár lesa u Sv. Anny, po výjezdu označeno jako planý poplach
—————————————————————————————————————————————-
31.3.2007 Požár trávy Nové Ransko
23.5.2007 TP pomoc po zátopě obecního úřadu v Břevnici – odstraňování bahna
21.6.2007 TP zprůjezdnění silnice na Ždírec nad Doubravou a Chotěboř
23.6.2007 TP zprůjezdnění znečištěné silnice v České Bělé po dopravní nehodě
25.-26.2007 Požár čekárny autobusové zastávky Kojetín – Pouch
4.8.2007 Požár pole s obilím a kombajnu Krátká Ves – Stříbrné Hory
11.11.2007 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov a Cibotín

1.3.2008 TP zprůjezdnění silnic na Ždírec n.D, Cibotín, Oudoleň
28.3.2008 Požár lesní porost Česká Bělá směr Jitkov
22.4.2008 Požár skladu Ronov nad Sázavou
9.5.2008 Požár lipy Česká Bělá
1.6.2008 Monitoring potoka a rybníků – povodeň Česká Bělá
25.6.2008 TP zprůjezdnění silnic všech směrů po vichřici
26.7.2008 Požár RD Chotěboř

10.2.2009 Požár NA Avia Česká Bělá – technická závada
9.4.2009 Požár lesní porost Horní Krupá
10.4.2009 Požár lesní porost Dlouhá Ves
11.4.2009 Požár – dohašení ohnišť po pálení Česká Bělá
16.4.2009 Požár trávy Česká Bělá – v Traktorce
8.5.2009 TP zprůjezdnění silnic na Cibotín a Havlíčkovu Borovou
29.6.2009 TP záplava domů – Poříčí u Přibyslavi
22.7.2009 TP zprůjezdnění silnice po vichřici Utín – Přibyslav
14.9.2009 Požár strniště Kloboučnické Dvorky
12.10.2009 TP zprůjezdnění silnic na Jitkov a Havlíčkovu Borovou
21.10.2009 TP dodávka vody na stavbu obchvatu Česká Bělá
23.12.2009 TP pátrání po pohřešované osobě Dolní Jabloná

18.4.2010 Požár lesní porost Česká Bělá – za Kosovým rybníkem
17.5.2010 Požár RD Stříbrné Hory
1.7.2010 Požár stohu slámy v zemědělském areálu Dlouhá Ves
17.6.2010 Požár lesní porost okolo železniční trati Přibyslav – Ronov nad Sázavou

22.1.2011 Požár RD Česká Bělá 1 – planý poplach
18.4.2011 Požár RD Chotěboř
16.5.211 Srážka osobního a nákladního vlaku Havlíčkův Brod – cvičení IZS Horizont 2011
20.5.2011 Požár RD Česká Bělá – po úderu blesku
20.11.2011 Požár lesní porost Česká Bělá

25.3.2012 Požár kůlny s uskladněným senem Čachotín
26.3.2012 TP čerpání vody – vodojem ZS Luka s.r.o. Česká Bělá
3.5.2012 Požár strom na zahradě Krátká Ves – po úderu blesku
5.5.2012 Požár seník Dlouhá Ves
7.6.2012 Požár seník Dlouhá Ves
29.6.2012 TP čerpání vody – vodojem ZS Luka s.r.o. Česká Bělá
24.8.2012 Požár návěsu se dřevem Česká Bělá
25.9.2012 TP pročištění ucpané kanalizace Česká Bělá
16.10.2012 TP pátrání po pohřešované osobě Dobkov-Příjemky

28.11.2012 Požár seník Dlouhá Ves

1.6.2013 TP odtažení nepojízdného vozidla Vepříkov
29.7.2013 TP odstranění stromu ze silnice Střížov
16.8.2013 Požár lesní porost Počátky
8.9.2013 Požár lesní porost Česká Bělá
27.11.2013 TP pátrání po pohřešované osobě Česká Bělá

20.3.2014 Požár včelín Břevnice
2.5.2014 TP odstranění spadlých stromů silnice na Kojetín
24.5.2014 TP zprůjezdnění cest po bouřce Česká Bělá
30.7.2014 TP zprůjezdnění silnice Jitkov – Havlíčkova Borová
30.7.2014 TP čerpání vody při povodni Oudoleň
8.8.2014 Požár lesní porost Žižkovo Pole
30.12.2014 Požár stavební buňka Jitkov

10.1.2015 TP dopravní nehoda – spadlý strom na vozidlo Česká Bělá
31.3.2015 TP odstranění spadlých stromů silnice na Počátky
25.4.2015 Požár lokomotiva Dlouhá Ves
9.5.2015 Požár lesní porost Marocourov
7.7.2015 Požár autobus Jilemník
12.7.2015 Požár dřevo a stromy na zahradě Simtany
18.7.2015 Požár lesní porost Žižkovo Pole
22.7.2015 Požár pole s obilím Kojetín
4.8.2015 TP odstranění nebezpečného hmyzu Česká Bělá
6.8.2015 Požár pole s obilím Horní Krupá
7.8.2015 Požár pole s obilím Počátky
8.8.2015 Požár pole s obilím Počátky
8.8.2015 Požár pole s obilím Počátky
7.11.2015 Požár stavební buňka Krátká Ves
18.11.2015 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
18.11.2015 TP zprůjezdnění silnice na Počátky

22.1.2016 Požár RD Rouštány
28.4.2016 Požár maringotka a včelíny Česká Bělá
22.5.2016 Požár lesní porost Dlouhá Ves
23.8.2016 Požár balíky slámy a strniště Česká Bělá
20.9.2016 TP pročištění ucpané kanalizace Česká Bělá

28.1.2017 Požár popelnice a kůlny Kojetín
22.5.2017 TP vytažení OA z rybníku Česká Bělá
29.5.2017 Požár lesní porost Havlíčkova Borová
22.6.2017 TP zprůjezdnění silnic na Kojetín a Cibotín
19.7.2017 Požár pole s obilím Kojetín
29.10.2017 TP odstranění nebezpečných stavů-utržená střecha na RD Česká Bělá
29.10.2017 TP zprůjezdnění silnic ve všech směrech po vichřici Česká Bělá
16.11.2017 Požár OA na silnici Česká Bělá

14.1.2018 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov
10.4.2018 Požár lesní porost Česká Bělá
13.4.2018 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
21.4.2018 Požár lesní porost Česká Bělá
27.4.2018 Požár lesní porost Stříbné Hory
4.5.2018 Požár autoservis Česká Bělá
5.5.2018 TP odstranění nebezpečných stavů – rozebírání konstrukcí autoservis Česká Bělá
13.5.2018 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
28.5.2018 Požár odsávání pilin Jitkov
20.7.2018 Požár RD Česká Bělá
25.7.2018 Požár sklárny Přibyslav
30.7.2018 Požár kombajn a pole s obilím Žižkovo Pole
3.8.2018 Požár NA na silnici Česká Bělá
31.8.2018 Požár odsávání pilin Jitkov
3.9.2018 TP odstranění nebezpečného hmyzu Česká Bělá
23.10.2018 Požár hala na výrobu nábytku Krucemburk
29.10.2018 TP zprůjezdnění silnice na Jilemník
30.10.2018 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín

10.1.2019 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov
4.4.2019 TP zprůjezdněni silnice Jitkov – Havlíčkova Borová
4.4.2019 Požár lesní porost Slavětín
4.4.2019 Požár lesní porost Stříbrné Hory
13.4.2019 TP předlékařská pomoc resuscitace silnice před Cibotínem
16.4.2019 Požár lesní porost Horní Krupá – Údolí
19.4.2019 Požár lesní porost Přibyslav
7.6.2019 TP čerpání vody zatopený suterén RD Česká Bělá
1.7.2019 TP zprůjezdnění silnic ve všech směrech Česká Bělá
1.7.2019 TP utržená střecha–provizorní oprava-bytovka Česká Bělá
1.7.2019 TP odstranění stromu z OA na silnici Česká Bělá směr Přibyslav
1.7.2019 TP utržená střech-připevnění uvolněných plechů bytovka Česká Bělá
1.7.2019 TP odstranění spadlého stromu na RD Česká Bělá
1.7.2019 TP odstranění spadlého stromu na RD a zahradu Česká Bělá
11.7.2019 TP zprůjezdnění silnice na Krátkou Ves
6.8.2019 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
14.8.2019 TP likvidace obtížného hmyzu Česká Bělá
4.9.2019 Požár lesní porost Žižkovo Pole u Kasalova Mlýna
4.9.2019 Požár zemědělského stroje na poli Česká Bělá
22.9.2019 Požár lesní porost Dlouhá Ves
30.9.2019 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
30.9.2019 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
3.10.2019 TP pátrání po pohřešované osobě Česká Bělá
13.11.2019 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov
27.11.2019 Požár nízké budovy Česká Bělá – planý poplach
25.12.2019 Požár plastový kontejner na odpad Krátká Ves-Chatky
28.12.2019 Požár lesní porost Žižkovo Pole

10.2.2020 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
10.2.2020 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
11.2.2020 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
24.2.2020 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
5.4.2020 Požár lesní porost Ždírec
6.4.2020 Požár lesní porost Kojetín
6.4.2020 Požár lesní porost Horní Krupá
30.4.2020 Požár filtru na piliny Jitkov
23.5.2020 TP čerpání vody ze zatopeného suterénu RD a pročištění kanalizace Česká Bělá
20.6.2020 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
28.7.2020 TP zprůjezdnění silnice na Kojetín
13.8.2020 Požár lesní porost Jitkov
14.8.2020 TP odstranění obtížného hmyzu Česká Bělá
28.8.2020 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov
12.11.2020 TP asistence ZZS, AED resuscitace Česká Bělá
2.12.2020 Požár lesní porost Žižkovo Pole
5.12.2020 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
6.12.2020 TP zprůjezdnění silnice Počátky – Dobkov
6.12.2020 TP zprůjezdnění silnice Dobkov – Chotěboř
27.12.2020 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
28.12.2020 TP odstranění nebezpečných stavů-utržená střecha na domě Jitkov

12.1.2021 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
23.1.2021 Požár tůje na zahradě RD Dobkov
7.2.2021 Požár stoh balíků slámy Utín
13.2.2021 Požár RD a kůlna Stříbné Hory
16.2.2021 Požár RD a stodola Kojetín
26.2.2021 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
26.3.2021 Požár lesní porost Žižkovo Pole
28.4.2021 Požár lesní porost Cibotín
4.5.2021 Požár lesní porost Dolní Krupá-Chrast
9.5.2021 Požár lesní porost Horní Krupá
11.5.2021 Požár lesní porost Počátky
8.6.2021 Požár lesní porost Žižkovo Pole
23.6.2021 Požár OA na dvoře RD Počátky
30.6.2021 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
8.7.2021 TP odstranění stromů spadlých na RD Ždírec
8.7.2021 TP zprůjezdnění silnice na Ždírec
8.7.2021 TP odstranění stromu spadlého na dům a silnici Ždírec
8.7.2021 TP zprůjezdnění silnice na Počátky
8.7.2021 TP odstranění spadlého stromu na RD Břevnice
9.7.2021 TP odstanění spadlého stromu na RD Břevnice
9.7.2021 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov
11.7.2021 TP zprůjezdnění silnice Cibotín-Oudoleň
12.7.2021 TP zprůjezdnění silnice Kojetín-Dolní Krupá
11.8.2021 TP likvidace obtížného hmyzu Česká Bělá 363
19.8.2021 TP oplach znečištěné komunikace Česká Bělá
24.9.2021 Požár dvou kůlen Kyjov-Dvorce
26.9.2021 TP likvidace obtížného hmyzu Česká Bělá 324
30.9.2021 Požár lesní porost Žižkovo Pole-Spálený mlýn
8.11.2021 Planý poplach – Monitoring kouř z lesa na obchvatu – hlášené pálení klestí
28.11.2021 Požár rodinného domu Dlouhá Ves 71

1.1.2022 Požár tůjí u RD Česká Bělá 141
30.1.2022 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov
30.1.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
30.1.2022 TP zprůjezdnění silnice na Jitkov II.
31.1.2022  TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
17.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
17.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Chotěboř
17.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
17.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov II.
19.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
19.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov II.
22.2.2022 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín – jednotka nevyjela, odstraněno pracovníky obce
4.3.2022 Požár střechy dílny Osiva Pohled
5.3.2022 Požár garáže u RD Česká Bělá 353
12.3.2022 Požár střechy dílny Břevnice 42
15.3.2022 TP obci – proplach kanalizace u hřiště (plánovaná činnost)
20.3.2022 Požár lesní porost Kojetín – směr Dolní Krupá
23.3.2022 Požár lesní porost Čachotín
7.-8.4.2022 Požár firma Intermont Krucembur
13.4.2022 Požár lesní porost Dlouhá Ves
12.5.2022 Požár lesní porost Vlachov
12.5.2022 Požár lesní porost Cibotín
22.5.2022 TP zprůjezdnění silnice v Počátkách
20.6.2022 TP odstranění nakloněného stromu nad silnicí Cibotín
24.6.2022 TP zprůjezdnění silnice Cibotín-Oudoleň
7.7.2022 Požár osobního auta Jitkov směr Ždírec n.D.
9.7.2022 Požár dřevního odpadu Pohled
8.8.2022 Požár pole s obilím Český Dvůr
9.8.2022 TP likvidace vosího hnízda Česká Bělá 367
26.8.2022 Předlékařská pomoc-AED-Česká Bělá 120
5.9.2022 Požár trávy Pohled-Svatá Anna
17.9.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
13.10.2022 TP srážka dvou letadel letiště Dobkov – cvičení
28.10.2022 Požár lesní porost Žižkovo Pole – nad Jezírkem
4.12.2022 Požár stohu plev Žižkovo Pole-Keřkov
4.12.2022 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
20.12.2022 Požár RD Kojetín 68

3.2.2023 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
4.2.2023 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
15.2.2023 Požár sazí v komíně Horní Krupá 15
29.4.2023 TC Požár odpadu areál ZS Oudoleň
16.6.2023 Požár dřevního odpadu Macourov
21.6.2023 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
29.6.2023 TC požár v kabinetu ZŠ Česká Bělá
24.7.2023 Požár motocyklu Česká Bělá 229
26.7.2023 Požár lesní porost Pohled-Sv.Anna
11.9.2023 Požár lesní porost Česká Bělá u Tondlova rybníku
14.9.2023 Požár zahradního domku Pohled 263
4.10.2023 Zprůjezdnění silnice na Macourov
19.12.2023 Požár granulátoru Štukhejlský Mlýn
23.12.2023 TP zprůjezdnění silnice okolí Břevnice
23.12.2023 TP zprůjezdnění silnice okolí Cibotín
23.12.2023 TP padlý strom na vozidlo směr Jitkov
24.12.2023 TP zprůjezdnění silnice na Macourov
24.12.2023 TP zprůjezdnění silnice na Cibotín
31.12.2023 Požár tújí u RD Pohled 266

8.1.2024 Požár sazí v komíně Horní Krupá 81
30.1.2024 Požár kůlny Chrast 24
21.3.2024 Požár RD Rouštany 155
6.4.2024 Požár RD Rouštany 155
7.4.2024 Požár lesní porost Břevnice
2.6.2024 Požár sazí v komíně Pohled 45
6.6.2024 Předlékařská pomoc – AED Česká Bělá
29.6.2024 TP kropení suti Pohled ZOČ
30.6.2024 TP odstranění stromu směr Jitkov