Zasloužilý hasič Josef Petr 9.11.2023

17. 11. 2023 | Články, Ostatní

Ve čtvrtek 9.11.2023 se v centru hasičského hnutí v Přibyslavi uskutečnilo slavnostní předávání nejvyšších možných ocenění pro dobrovolné hasiče. Mezi 54 oceněními byl i člen našeho sboru a naší výjezdové jednotky obce pan Josef Petr. Ocenění a titul „Zasloužilý hasič“ převzal Josef z rukou nejvyšších představitelů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka v čele s čestným předsedou Janem Slámečkou. Pogratulovat mu přišli i zástupci okresního sdružení s jeho starostou a samozřejmě jsme nemohli chybět ani my, členové mateřského SDH. Josefův hasičský životopis je velmi dlouhý tak jen v krátkosti:

Josef Petr se narodil 7. ledna roku 1950 v Cibotíně. Po základní vojenské službě u protichemické jednotky ve Stříbře se před 51 lety roku 1972 stává členem hasičského sboru v České Bělé. Od tohoto okamžiku se aktivně zapojuje do veškeré jeho činnosti. Ve sboru se věnuje zejména péči o techniku, účastni se množství rozličných hasičských cvičení a přispívá k činnosti sboru nespočtem poctivě odpracovaných brigádnických hodin. Závěrem první dekády působení je valnou hromadou roku 1982 zvolen do výboru SDH. Současně se ujímá funkce hlavního strojníka, kterou zodpovědně plní až do roku 1991, v němž se stává velitelem sboru. V roce 1995 se podílí na vyčlenění výjezdové jednotky pod správu obce na základě novely Zákona o požární ochraně, a je obcí Česká Bělá jmenován velitelem výjezdové jednotky obce na úrovni JPO III. Povahou svých funkcí formuje oddělení represivní a soutěžní činnosti sboru. Ve všech zápisech z valných hromad sboru je příjemné se začíst do jeho ručně psaných zpráv velitele sboru za uplynulý rok. Rokem 2005 předává funkce ve sboru mladší generaci. Pokračuje však na úrovni okrsku jako jeho starosta. Další desetiletí vytrvává při zajišťování chodu okrsku, organizaci okrskových cvičení a přitom nezanevírá ani na činnost v „rodném“ sboru. Funkci vykonává do roku 2015. Za svoji dobrou práci pro hasičský sbor byl mnohokrát oceněn a vyznamenán. Již v roce 1977 mu bylo uděleno dnešní „Čestné uznání SDH“ a v roce 1981 „Čestné uznání OSH“. Medailí „Za příkladnou práci“ je vyznamenán v roce 1988 a již v roce 1996 následuje medaile „Za zásluhy“. Rok 2001 přináší Medaili „sv. Floriána“ následovanou „Čestným uznáním SH ČMS“ v roce 2006. Jeho neúnavný zájem o hasičské dění byl před 12 lety v roce 2011 odměněn udělením vysokého ocenění – medaile „ Za mimořádné zásluhy “. O jeho zájmu o hasičské dění svědčí i zisk titulu Vzorný požárník III v roce 1989 a úspěšné složení zkoušek odbornosti Hasič III v roce 2006 a Hasič II v roce 2009. Výbor SDH Česká Bělá navrhl udělit bratru Josefu Petrovi Titul „Zasloužilý hasič“, protože je více než půl století aktivním a platným členem sboru. Obětavě pracuje ve všech funkcích, do kterých byl zvolen a nikdy se žádné práci nevyhýbal. Zájmům a prospěchu sboru uměl vždy podřídit i své osobní zájmy. V současné době je stále platným členem kolektivu, kterému díky svým zkušenostem dobrou radou pomáhá v dalším rozvoji.

Výbor SDH, členové sboru i všichni členové výjezdové jednotky bratru Josefu Petrovi neskonale děkujeme za jeho práci a obětavost a srdečně gratulujeme.

https://www.rajce.idnes.cz/sdhcb/album/zaslouzily-hasic-josef-petr-9-11-2023

https://www.dh.cz/index.php/aktuality/2267-predavani-titulu-zaslouzily-hasic-8-a-9-listopadu