27. výborová schůze 21. 4. 2024

25. 06. 2024 | Výborové schůze

Účast:13 členů
Omluveni:2 členové (Martin Klimeš, Martin Hospodka)
Neomluven:0 členů
Host:Adéla Hospodková

1)    Z minula / stalo se

a)     Informace a schválení bez svolání schůze – Messenger

 • 7. 2. Zapůjčení klubovny R. Strašilovi (13 pro, 2 se zdrželi)
 • 13.2. Zapůjčení DA S. Harvalíkovi (12 pro, 3 se zdrželi)
 • Před Čarodějnicemi proběhne pro městys brigáda v lese – těžba dřeva, bude použito na hranici
 • 6. 3. D. Rakušanová – Rada mládeže prověřuje možnost konání okolo 19. – 21. 4. (8 pro, 7 se zdrželo)
 • 18. 4. J. Rakušan – potřeba zakoupit novou baterii pro dětskou stříkačku (12 pro, 3 se zdrželi)
 • 19. 4. M. Škaryd – Proběhnou kondiční jízdy s DA s členkami ženských koliktivů

b)     Setkání historických praporů

 • Účast potvrzena
 • Zatím se nikdo nepřihlásil – projít znovu obvody 

c)     Okresní shromáždění 23. 3. 2024

 • Zúčastnila se D. Rakušanová
 • Z jednání
  • Narůstají počty dětí
  • 143 delegátů
  • Poděkování vedoucím mládeže
  • Branný závod za kraj postoupili Lhůta (u Libice) a Pohled – 1. a 2. na mistrovství
  • Zmínění zasloužilých hasičů
  • Poděkování SDH Česká Bělá za technickou četu

d)     Rekonstrukce hřiště a nemožnost tréninků

 • Trénink útoků domluven na hřišti v Kojetíně
 • Věci zústanou uložené v hasičárně
 • Stříkačka případně naložená v autě
 • 100 m s přkážkami lze trénovat v Háječku, není tam ženská kladina
 • M. Kubát a J. Rakušan prověří umístění

e)     Byla postavena boudy na nářadí (10.2.)

f)       Členská základna a obvody

 • F. Zmeka přepsán z obvodu J. Rakušana k A. Čejkovi
 • Odhlásit K. Kubešovou

g)     Na OSH přihlášeno 15 nových MH + zaplaceny příspěvky

h)     Aktualizovány seznamy sportovců v evidenci a v Rejstříku sportu

i)       Zaplaceny náklady na provoz webu

j)       Poškozený zip na stanu – v opravě

k)     Ucházející skákací hrad – zůstává otevřené

l)       Nákup nového stanu – zůstává otevřené

m)   Zhodnocení VVH okrsku 16. 2. 2024

 • Organizace
  • Proběhlo bez problémů U Benešů
 • Z jednání
  • Starosta P. Pátek zhodnotil činnost a přednesl novinky z vyšších orgánů

Ø Volby odložené na 2026

Ø Proběhne Setkání historických praporů, zatím cca 400 sborů

Ø Dotace z min. vnitra pro KSH a OSH budou asi o 50% kráceny

Ø Dotace z kraje a okresu asi stejně jako vloni

Ø Inventarizace na OSH neshledala závady

Ø 9.3. proběhne Školení preventistů

Ø 6.4. proběhne Školení hospodářů

Ø rozpočet okresu v přebytku

Ø změna inspektorky z J. Záhorcové na J. Hroudovou

 • P. Pátek shrnul informace pro náš okrsek

Ø Poděkování za podání hlášení a zaplacení příspěvků

Ø prosba z OSH platit příspěvky převodem

Ø byl zveřejněn kalendář soutěži

Ø vloni proběhl Pyrocar, kde měl SDH Jitkov stánek

 • P. Kubát shrnul:
  • Práce včetně přípravoy na cca týden, 10-11 sborů
  • Vytočili 25 sudů
  • Zisk cca 160 tis. Kč za víkend
  • Bohužel si sbory ve stáncích domluvili se ceny, které pak ostatni sbory nedržely

Ø Okrseková soutěž

 • Vesměs se povedla
  • Klesají počty jednotlivců
  • Cca o 2 družstva méně (Bělá ženy)
  • Poděkování sdhčkům za obsazení hodně kategorií
  • Poděkování za reprezentaci dál

Ø Po VVH sborů

 • Beze změn ve výborech
  • V jitkově změna velitele
  • P. Kubát
   • 15. byl velitelský den
   • Nic nového k jednotkám
   • kvůli změně zákona budou asi nové smlouvy
  • V Rakušan
   • 15 nebo 16.5. Soutěž ve vyprostování
   • 11.6. Den izs jako vloni
   • 8.5 v Ledči večerní fontány
   • Školení na pily pro vyjezdovky, kdokoliv se jeste muže prihlasit
  • V. Rakušan sdílel důležité detaily k radiokomunikaci
   • Tel. číslo na KOPIS 950 270 200
   • Pozor na pořádek v radioprovozu
   • Hlásit kondiční jízdy
   • Při odjezdu z události může ohlásit velitel zásahu, přijezd vždy sami
   • Říkat jen podstatné věci
   • Kdo volá, ten končí
   • Složitější věci raději pres telefon a domluvit se
   • Čekat na odpověď
  • P Kubát
   • Na jaře soustředění na 100m (od 13 let)
   • Odbornosti asi budou pod detailnějším dohledem
  • Zprávy z Rady mládeže
   • Bude změna obvodů dětí. Zřejmě ještě jiná než předloni
  • P. Patek shrnul výhled akcí letošního roku
   • Shromáždění představitelů bude 23. 3. v Olešné
    • Účast jednoho zástupce v uniformě
    • Společnou dopravu letos zařídí Jitkov, P. Pátek sestaví jízdní řád
   • Okrsková soutěž
    • 1.6. v Jitkově
    • Začátek v 13h
   • Přesdstaven kalendář akcí
    • Většina je zmíněna již v minulých zápisech a je uložena ve sdíleném kalendáři
    • Kraj děti bude 8. a 9. 6. v Petrovicích
    • MČR plamen 23 a 24 červen Praha
    • MČR dorost o týden později, Písek
    • MČR v PS 23.8., Přerov
    • Branný závod 12. října, Uhelná Příbram

2)    Zhodnocení Masopustního průvodu 24. 2. 2024

a)     Účast

 • Cca 45 masek
 • Průvod prošel městysem poměrně rychle
 • Stanoviště se osvědčila – pravděpodobně vynecháme první stanoviště

b)     Zboží

 • Jídlo
  • Ráno časnečka + párek
  • Oběd v malém sále
  • Večeře studené
 • Cestou 72 × 0,5l plechovky Budvaru a 23 × 0,5l plechovky Birell Pomelo-Grep
 • 50l + 30l sud + pár piv v hospodě

3)    Zhodnocení plesu 9. 3. 2024

a)     Výčep: Martin Hospodka

b)     237 platících

c)     Zboží:

 • 8 sudů
 • Guláše zbylo cca 15 porcí
ArtiklSpotřeba
Budvar Bigor plech grep 0,5l [ks]cca 10
Budvar Bigor plech citron limetka 0,5l [ks]cca 10
Birell PomeloGrep plech 0,5l [ks]6
Birell světly plech 0,5l [ks]4
Birell světly sklo 0,5l [ks]1
Božkov Republica 0,5 l [ks]5.2
Božkov Vodka 1 l [ks]1.25
Božkov Zelená 0,5 l [ks]3.5
Božkov Zelena 1 l [ks]1.2
Jägermaister 0,7 l [ks]8.7
Becherovka 0,5 l [ks]1.3
Becherovka 0,7 l [ks]3
Stará myslivecká 0,7 l [ks]1
Finlandia Vodka 0,7 l [ks]1
Amundsen Fusion Peach 0,5 l [ks]1
Jelínek Švestka 0,51.5
Hanácká Švestka 0,50.25
becherovka lemond 0,5l0.5
Habánské Svatovavřinecké 0,751
Habánské Modrá Portugal 0,755
Habánské Veltlínské zelené 0,751
Prosluněný Vinohrad Ryzlink Vlašský 1l1
Habánské Rulandské Šedé 75 cl23

d)     OSA zaplacena

e)     V kuchyni zůstal nepořádek, obvyklé je alespoň poklidit a umýt půllitry, sklidit ubrusy

4)    Čarodějnice

a)     Výčep: Vladimír Zadina

b)     Obvyklý počet lidí

c)     Zboží

 • 8 sudů
 • Z 5 kg zbylo cca 14 špekáčků
 • Zbyly 2 bochníky chleba z cca 6
 • Alkohol – není třeba příště brát takové množství
  • 2 lahve Jägera
  • 1 l Zelené
  • 2 l Rumu
  • 1 l Finská Vodka
  • 1 l Jelzin (Divine)
  • 4,5 l červeného vína

5)    Proplácení uniforem

 • Otevřeno na základě podnětu z VVH
 • V současnosti sbor proplácí 50 %
 • Představené návrhy možností spoluúčasti byly projednány výborem sboru. Přítomnými byla odhladována varianta proplácení 75 % uniformy (tzn. člen platí 25 %)
  • Není časové omezení mezi nákupy
  • Možnost nabídnout část uniformy dál

6)    Výhled akcí a obsazení výčepů členy výboru

a)     Nové terníny

 • Neckiáda 10. 8. 2024 (Kocábka) a 9. 8. 2025 (Za Notou)
 • VVH 18. 1. 2025 (Tarzan)

b)     Organizace akcí sboru členy výboru

 • Čarodějnice – V. Zadina
 • Neckiáda – zůstává otevřeno, očekáváme obvyklé podezřelé
 • Páteční pouťová zábava 23.8. – J. Rakušan
 • Sobotní pouťová zábava 24.8. – zůstává otevřeno
 • Václavský pohár – A. Kubátová
 • VVH 2025 – otevřeno
 • Ples 2025 – otevřeno

7)    Finance

a)     Podané přiznání za 2023

b)     Proplacení nákladů

 • S. Harvalík – 1007 Kč, plachta k altánku
 • L. Petr – 749 Kč, balík jubileum
 • M. Kubát, 2000 Kč, občerstvení na VVH okrsku
 • J. Rakušan – 2000 Kč za naftu do bílé
 • Dostali jsme 6840 od MS za pronájem honiteb

c)     Zhodnocení akcí

 • Zaplaceno 3590 Kč za nové mladé členy SDH
 • VVH
  • Náklady 6427 Kč
 • Ples a Maškarní průvod zatím neuzavřeno.

d)     Plán vyúčtování věcí z akcí

 • Zvážit stanovení data, do kterého je třeba vyúčtovat výdaje, aby mohlo být celkové vyúčtování předloženo v rozumném horizontu

8)    Diskuse

a)     D. Rakušanová – školení rozhodčích

 • Poděkování od organizace i účastníků
 • Opakovaný problém s čistotou a úklidem v klubovně
 • M. Kubát – apel na členy dodržovat pořádek a úklid po akcích!
 • Poděkování Dáše, že klubovnu uklidila
 • Zvážit pravidelné úklidy

b)     Klíče od hasičárny

 • A. Hospodková – Může dostat klíče od hasičárny, když budou ženy častěji jezdit s DA na tréninky a soutěže?
 • D. Rakušanová také nemá klíče
 • M. Kubát zajistí

c)     A. Hospodková – obměna hadic

 • Schváleno (13 pro)
 • J. Rakušan zařídí nákup
 • Je třeba prověřit i stav ostatního materiálu

d)     S. Harvalík – průtokový ohřívač

 • Ohřívač v kuchyňce protéká
 • Schválen nákup nového (13 pro)
 • S. Harvalík zajistí nový

e)     A. Čejka

 • Dotaz od V. Rakušana na organizaci kapely pro důchodce / setkání pro důchodce
 • A. Čejka obešle výbor, až bude vědět detaily

f)       S. Harvalík: Pračka a sušička by šly dát nahoru do kuchyňky

 • Obec potvrdí, jestli je proveditelné

g)     M. Škaryd – kondiční jízdy s DA

 • proběhly jízdy v Fiatem, bude pokračovat doškolení na couvání

h)     J. Rakušan – návrh na nákup kladiny

 • Nepodpořeno – u současné stačí vyměnit gumu a dřevo
 • A. Čejka poptá gumu

9)    Příští schůze 23. 6. 2024 v 17 H