22. výborová schůze (1. 9. 2023)

04. 09. 2023 | Nezařazené, Výborové schůze

Účast:12 členů
Omluveni:3 členů (Martin Klimeš, Vladimír Zadina, Milan Krejdl)
Neomluven:0 členů

1)    Z minula / stalo se

a)     Informace a schválení bez svolání schůze – Messenger

 • Zapůjčení skákacího hradu J. Přibylovi (14 pro, 1 se zdržel)
 • Zapůjčení Fiata členovi výboru L. Petrovi pro dopravu z Havlíčkova Brodu z dovolené (13 pro, 2 se zdrželi)
 • Naplánování výletu na Zahradu Čech do Litoměřic, proplacení cesty (13 pro, 2 se zdrželi)
 • Zapůjčení časomíry na soutěž v Krátké Vsi
 • Zapůjčení dodávky na poradu vedoucích v Herálci (J. Rakušan) (9 pro, 6 se zdrželo)
 • Zapůjčení dodávky na ženám na trénink v Žižkově Poli (9 pro, 6 se zdrželo)

b)     Účty

 • KB
  • Výpověď účtu u KB podána, k 1.10.2023 bude zrušen
 • Moneta
  • Koncem září bude končit termínovaný vklad
  • Budou-li stále stejné podmínky, bude založen termínovaný účet na další období (12 pro)

c)     Vyúčtování za brigádu – technická četa

 • Odměna bude vyšší – 12.000 Kč
 • Přijde na účet

d)     Nový gril

 • Multifunkční gril zakoupen za 49.500 Kč

e)     Nákup jehel na párek v rohlíku

 • A. Čejka zakoupil

f)       Nákup nových hadic C

 • Nakoupeno za poukázky do Požární bezpečnosti

g)     PC

 • Stanislav Lankaš nainstaloval nový disk a SW
 • M. Kubát – Koupit oficiální MS Office – cca 4k (12 pro)

h)     Z pivovaru p. Loskot dovezl dvě krabice nových půllitrů

2)    Neckiáda

a)     Účast:

 • 7 plavidel
 • Lidí jako obvykle

b)     Pití:

 • 12 sudů Rebela
 • 4 × 1/3 ZONka (bezinka)

c)     Jídlo:

 • Párek v rohlíku objednáno 300, snědlo se 200
 • Klobásy 100 objednáno cca 50 snězeno
 • Steak 125 objednáno, 37 zbylo
 • Sekaná v housce cca 85 porcí, zbylo asi 10, dělat možná menší plátky příště.
 • Zbylo hodně zmrzliny

d)     Zhodnocení:

 • Jedlo se méně
 • Klobásy příště už nebrat, upřednostnit sekanou
 • Steaky z Herálce si lidé chválili, ale šly špatně smažiit, protože byly křivě nakrájené

3)    Pouťové zábavy

a)     Páteční pouťová zábava – Vingl

 • 196 platících
 • Zboží:
  • 5 sudů, cca 60 litrů kofoly
  • Cca 20 steaků na zábavě, zbytek se snědl ráno
  • Nepily se moc panáky

b)     Sobotní pouťová zábava – Ochranná známka

 • 348 platících
 • Zboží:
  • 8 sudů, kofola z lahví, cca co v pátek
  • Cca 60 sekaných v housce
  • Za oba dny 100 párků v rohlíku

c)     Organizačně

 • OSA nahlášena a zaplacena
 • Málo lidí na přípravu,
 • Nepouštět lidi pro pivo a na záchod bez lístku
 • A. Čejka: Na příští rok jsou kapely zamluveny
  • Pátek: Ochranná známka
  • Sobota: Liquid Face

4)    Václavský pohár

a)     Organizace

 • Hl. rozhodčí: A. Vaňková poptá
 • Časomíra: Martin zařídil z Žižkova Pole
 • Startér: Jiří Rakušan a Václav Rakušan
 • Terče: Luboš potvrdil P. Hübelbauera, T. Novák nebude
 • Tech. četa: A. Čejak poptá P. Kubáta; M. Klimeš J. Klimeše; M. Kubát Milan Krejdla st. a L. Hlaváčaka
 • Ozvučení: Martin Hospodka – dodá techniku, ale nemůže moderovat. Zastoupí M. Kubát
 • Sčítací technika: Pavel Pátek
 • Startovné: A. Kubátová, á 300 Kč.
 • Praporky, píšťalky, stopky!
 • Příprava:
  • Pátek v 17h u KD a v sobotu v 7h na hřišti
 • M. Škaryd se domluví s Mariánem Chlubným na přivezení lavic
 • S. Harvalík domluví s M. Dobišem kabiny
 • Zdravotník – A. Vaňková se zeptá Jany Jakešové
 • Doprava vody: Luka – fekál (Milan Kubát potvrdí)
 • K CAS: P. Vaněk? (A. Vaňková potvrdí)
 • Ceny: A. Vaňková
  • členové obejdou sponzory a dají vědět AVa
  • Sponzorský dar od GCE!!! – cca 5k
  • Seznam sponzorů projit na minulé schůzi
  • Obec kupuje kýtu (A. Kubátová)
 • Vyhlásit rozhlasem! A. Kubátová domluví na obci
 • Diplomy vytiskne M. Kubát
 • Je potřeba opravit základnu – J. Rakušan zařídí

b)     výčep: Radek Strašil

 • 5 sudů máme po pouti + plechovky do cen tu jsou také
 • Objednat 3 × 30l Pomelo Grep, Kofola a limonády jsou ve skladu
 • Vloni 300 porcí jídla – upřesnit týden před podle počasí.
  • 150 sekaných v housce (pozor, vloni došla zelenina!)
  • 60 steaků, 70 klobás
  • D. Rakušanová zařídí ve školní jídelně salát – 50 porcí

5)    Výlet

a)     A. Čejka seznámil se stavem

 • Zatím je jen 19 lidí, podle počtu v neděli se rozhodne o konání

6)    Podzimní posezení 17. 11. 2023

a)     Pozvánky

 • Připraví a natiskne M. Kubát
 • Členové výboru obejdou své obvody, sponzory a přiřazené hosty

b)     Začátek 16:00

c)     S. Harvalík k ozvučení

 • M. Škaryd (Tarzan), M. Sobotka a J. Moutelík by zahráli na kytary

d)     Zbytek na příští schůzi

7)    Vyúčtování

a)     A. Kubátová

 • Akce nejsou uzavřené, nebyly dodány všechny doklady a proplaceny náklady
 • proplacení výdajů

8)    Diskuse

a)     R. Strašil – na neckiádě bylo málo světel ve stáncích

 • Schválen nákup a příprava dalšího osvětlení pro tyto účely (12 pro)

b)     Je potřeba se podívat na skákací hrad – možná uchází

c)     L. Petr – V. Rakušan si stěžoval na úklid v hasičárně

 • Po neckiádě zbylo v některých bednách přehlédnuté jídlo, které zplesnivělo
 • Je potřeba po sobě důkladněji uklízet

d)     Nákup nového stanu

 • SHa a AČe prověří ceny

9)    Příští schůze 20. 10. 2023 v 18 h. Pozor, je to pátek!