23. Výborová schůze (20. října 2023)

24. 11. 2023 | Výborové schůze

Účast:12 členů
Omluveni:3 členové (Luboš Petr, Vladimír Zadina, Milan Krejdl)
Neomluven:0 členů

1)    Z minula / stalo se

a)     Informace a schválení bez svolání schůze – Messenger

 • Pravidla pro půjčování fordu od městyse
  • Souhlas velitele s jízdou
  • Řidič je člen JPO
  • Přeprava pouze soutěžících a členů SDH
  • Oznamování a náhrady (soutěže sms zprávou a zdarma, ostatní jízdy po telefonické domluvě s doplněním PHM)
 • Zapůjčení jehel na párek v rohlíku pro Sluníčko (13 pro)
 • Zakončení sezony v klubovně dne 14.10. (12 pro)

b)     Byla vyřízena karta do Makra

c)     Výlet na Zahradu (shrnul A. Čejka)

 • Doprava zaplacena – 12.735 Kč
 • Účast – hasičů moc nebylo, víc nečlenů
 • Účastníci byli spokojení
 • Příště bychom mohli vyrazit vlakem a hradit účastníkům ubytování. Třeba do Kácova

d)     Účty

 • KB zrušen k 1. 10. 2023
 • Moneta
  • K 27.9.  skončil termínovaný účet založený v březnu 2023
  • Založeny dva nové půlroční termínované účty s úrokem 5,7% (do 27. 3. 2024)
   • vklad 500k Kč
   • vklad 250k Kč.

e)     Zakoupena nová kronika za 2.735 Kč

 • Dopravit T. Novákovi

f)       PC

 • Stanislav Lankaš nainstaloval nový disk a SW
 • M. Kubát – Zakoupen a nainstalován oficiální MS Office – 3.990 Kč
 • PC je objektivně rychlejší a použitelnější, na RHBL bez problému

g)     Osvětlení do stánků

 • R. Strašil zakoupil (ca. 3k Kč)
 • Na čerty budou světla připravena

h)     Ucházející skákací hrad – zůstává otevřené

i)       Nákup nového stanu – zůstává otevřené

2)    Zasloužilý hasič pro J. Petra

a)     Vyznamenání

 • 9.11 v 13:30 na zámku v Přibyslavi
 • Sbor proplatil novou unformu pro slavnostní předání

b)     Výprava

 • Poptat v obvodech
  • M. Škaryd poptá v hospodě dorostence
 • Vypravit obě auta
  • M. Škaryd poptá Forda u městyse
 • Projednány návrhy účastníků mimo SDH
 • V neděli před se spočítáme a doplníme detaily

3)    Václavský pohár

a)     Účast

 • 24 mužů
  •  9 žen
  •  11 dorostu

b)     výčep: R. Strašil

 • Vytočeno 5 sudů piva
 • 2× 30l sud Birell Pomelo-Grep
 • Snědlo se vše
  • 200× Sekaná v housce (doplnit cca zeleninu)
  • 100× Steak
  • 25× klobása – rozmrazili jsme zbytek z hasičárny
  • 50× Těstovinový salát (0,5l kelímek)
 •  
ArtiklSpotřeba na RHBL 2023
Birell PomeloGrep (plech) 0,5l [ks]22
Birell světlý (plech) 0,5l [ks]4
Kofola PET 2 l [ks]23
Limonáda PET 2 l [ks]12
Džus Relax 1 l [ks]20
Božkov Republica 0,5 l [ks]1
Božkov Zelená 0,5 l [ks]6
Jägermaister 0,7 l [ks]1.5
Fernet originál 0,7 l [ks]2
Slivovice 0,5 l [ks]1
Amundsen Fusion Peach 0,5 l [ks]2

c)     Výsledky:

 • Muži A – 12. místo (19,86 LP; 19,45 PP)
 • Muži „jentak“ – 20. místo (25,88 LP; 25,51 PP)
 • Ženy – 1. místo (16,44 LP; 16,39 PP)
 • Ženy „ml“ – 9. místo (39,57 LP; 39,77 PP)

d)     Celkové výsledky RHBL:

 • Ženy – 1. místo, všech 10 soutěží, vítězstvím v Bělé poskočily o bod před Pohled
 • Ženy „ml“ – 4. místo, všech 10 soutěží
 • Muži A – 22. místo, 1 soutěž
 • Muži „jentak“ – 28. místo, 1 soutěž

e)     Shrnutí a vyúčtování cen

 • A. Vaňková – bude příště

4)    Podzimní posezení 17. 11. 2023

a)     Pozvánky

 • Rozneseny

b)     Hudba

 • S. Harvalík – M. Škaryd (Tarzan), M. Sobotka a J. Moutelík by zahráli na kytary

c)     Občerstvení

 • Pivo – 6 sudů – zbyde i na Čerty (M. Kubát objedná)
 • Jídlo, pití zdarma (pivo, víno, Birell, lihoviny)
 • 2 syrové kýty – (S. Harvalík objedná)
 • Klobásy
 • Drobné občerstvení na stůl

d)     Připravenost zbrojnice

 • Sety na obci domluví A. Kubátová
 • Zatopení domluví D. Rakušanová s J. Rakušanem

e)     Organizace

 • Příprava 17.11. v 10:00
 • Začátek 16:00
 • Úklid neděle 13:00

5)    Rej Čertů v Háječku 2. 12. 2023

 • A. Čejka – proběhne podobně jako vloni pod záštitou SDH

6)    VVH bude 20. ledna

 • Termín stanoven na 20. ledna 2024
 • Výčep: D. Rakušanová
 • Návrhy na vyznamenání členů projednány na minulých schůzích
 • M. Kubát – Připravit pozvánky
 • Organizace na příští schůzi

7)    Finance

a)     Proplacení nákladů

 • J. Rakušan – věnec pro p. Pospíchala, 1207 Kč
 • A. Hospodková – statovné, 2550 Kč
 • J. Dipoldová – startovné, PHM, 5606 Kč
 • M. Škaryd – balík na výročí člena, 800 Kč
 • J. Rakušan – výdaje pro mladé hasiče, cca 1600 Kč

b)     Přijat pravidelný příspěvek od městysu – 10k Kč

c)     Zhodnocení akcí

 • Václavský pohár
  • neuzavřeno
 • Neckiáda
  • Zisk 8723 Kč
  • projít účtenky účetnictví za nákup zboží, odhadnout spotřebu a zjistit, kolik nakoupeného zboží zbylo na další
 • Pouťové zábavy
  • Pátek
   • vstup ztráta 240 Kč
   • výčep zisk cca 34 050 Kč
  • Sobota
   • vstup cca 20 765 Kč
   • Výčep – 48 075 Kč
  • Zisk za oba pouťové dny 103 130 Kč.

8)    Diskuse

a)     M. Hospodka – Návrh na zakoupení myčky na půllitry

 • Prověřit nabídky

b)     S. Harvalík – Bouda na překážky

 • Pracovníci městyse ji převezou, připraví podklad
 • M. Kubát potvrdit rozměry
 • Až bude připraveno, domluvíme brigádu

c)     D. Rakušanová – Stav překážek na hřišti

 • Uklidit gumu
 • Proběhne společně se stavbou boudy

d)     D. Rakušanová – Školení vedoucích – nepropásnout

 • J. Rakušan o tom ví

e)     M. Škaryd – zveřejňování detailů v zápisech

 • Přišel podnět nezveřejňovat detailní ceny, náklady a tržby v zápisech na webových stránkách
 • Výbor bere podnět na vědomí
 • M. Kubát – účetnictví je stejně veřejné a zveřejňujeme ho
 • M. Kubát prověří související legislativu
 • Zvážit promazaný zápis pro zveřejnění na internetu

9)    Příští schůze 10. 12. 2023 v 17 h. Pozor, je to opět neděle!

 Zapsal: Milan Kubát