18. výborová schůze 4. Prosince 2022

05. 12. 2022 | Výborové schůze

Účast:11 členů
Omluveni:2 členové – Luboš Petr, Kateřina Jouklová,
Neomluveni2 členové – Milan Krejdl st., Dagmar Rakušanová

1)    Z minula / stalo se

a)     5.11.2022 zemřela Marie Přichystalová – nejstarší členka

 • Pohřeb v kruhu rodinném, zaslána kondolence
 • Nebyl zaslán alespoň věnec na pohřeb! Poučení pro příště!

b)     Účty

 • Byl zřízen spořící účet u Moneta Money Bank – spolu s účtem běžným (nelze separátně)
 • Zrušení účtu u ERA v řešení
 • Návrh zrušit účet u KB a vše převést k Monetě (99 Kč za vedení měsíc / nic)
  Schváleno všemi členy
 • Termínovaný účet – není velký rozdíl od spořícího (0,03%)

c)     Peugeot

 • zrušen, prodán do výkupu autovraků za 1000 Kč – poptáno u tří společností, víc nedostaneme,
 • POV vypovězeno k datu vyřazení z evidence, vrátí se cca 1000 – 1500 Kč z pojistného

d)     Můj klub 2022

 • přišlo cca 53 000 Kč – proinvestovat do konce roku
  projednány návrhy – nákup boudy na překážky?
 • Kuba – koupit vozík jako mají na Dukle

e)     Můj Klub 2023 – termín do 31.12.2022

 • letos pro děti sportující 2× týdně
 • byla vypsána druhá dotace pro děti sportující jednou týdně Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

f)       Dvě poukázky do požární bezpečnosti budou procházet

g)     Schůze okrsku 25.11. v Jitkově

 • Nový stejnokrojový předpis- krátké kalhoty k tričku
 • Budou se měnit stanovy- zjednodušovat
 • Pronájem hotelu v Přibyslavi – řeší se, co dál, zatím nic konkrétního
 • 18. – 20. srpen, Pyrocar. SDH se může zůčastnit. Případně zajišťovat občerstvení a pořadatelství. Do 1.12. dát vědět plk. Vackovi, jestli máme zájem přidat auto, a další věci…
 • na okrskových soutěžích jsou nečitelné přihlášky
 • poslat na OSH seznam sportovců
 • pokud vyplníme hlášení v evidenci, dat vědět OSH
 • členské příspěvky 200 Kč
 • VVH okrsku 17.2., Krátká Ves, od 19:00
 • Shromáždění představitelů SDH, Habry 25.3.
 • Okresní kolo hry Pplamen 20. a 21. 5.
 • Okrskové kolo naše 27.5. nebo 3.6. Místo se určí, Krátká Ves se pořadatelství vzdala
 • 17. června Okresní kolo v PS
 • Dánové přiznání už jen přes datovou schránku
 • 2024 bude asi setkání historických praporů a asi na Vysočině, ale vic se zatím neví
 • Rada represe
  • 11.1. Velitelský den
  • Školení ješte nejsou daná, čeká se na ředitelství
  • Odbornosti čekají na vyjádření velitelství, s jednotkami se uvidí
  • Stále probíhá nábor mladých profi hasičů, čeká se na doporučení
 • Diskuse
  • 260 družstev na okrskových soutěžích za okres, což je nejvíc nebo skoro nejvíc v republice…
  • 9. ledna bude školení Hasič III a Hasič II, nicméně je pravděpodobně obsazené. Bude-li víc zájemců, možná se uspořádá jinde…
  • Příští rok bude asi námětove cvičení v rámci okrsku. Bude to taktické cvičení pro výjezdové jednotky. Možnost organizace vlastního pro nevýjezdové
 • Rada mládeže
  • Nové směrnice ke hře Plamen

2)    Grilování kýt 19. 11

 • O půl osmé asi 50 lidí, nižší účast, převážne důchodci, spokojeni
 • 2 kýty á cca 12 kg – snědly se
 • 3 sudy – skoro se vypily

3)    VVH 21. 1. 2023

a)     Pozvánky

 • rozdá starosta v příštím týdnu,
 • roznést do konce roku,
 • odškrtán seznam sponzorů, abychom všechny pokryli

b)     Vybrat členské příspěvky – 200 Kč

c)     Žádosti o vyznamenání poslány na OSH

d)     Výčep: Když nebude mít službu vezme si výčep M. Klimeš

e)     Organizace

 • Vloni se vypily 4 sudy
 • zákusky, 60 + 40 (vepř + kuře) řízky a odpovídající množství salátu;
 • ozvučení – Martin Hospodka – Milan optá,
 • hudba– Tonda má kapelu do 11 k Kč
 • ke kronice – Petr Hübelbauer, případně Toník
 • příprava pátek 18:00 (od 17h příprava stolů sportovci) – ubrusy Milan
 • úklid neděle 16:00

f)       Hosté:

 • kronikářka, městys, farář, chovatelé, fotbalisti, SDH Cibotín, hokejisti, Myslivci, starosta OSH, ředitel HZS
 • rozdání pozvánek zařídí Milan

4)    Ples bude 25.2.2022

 • Na příští schůzi

5)    Vyúčtování

a)     Shrnutí výdajů (A. Kubátová)

b)     Neckiáda

 • Tržba ca. 53 tisíc
 • Zisk 22 032 Kč

c)     Posezení pro členy

 • Náklady 11 022 Kč

d)     Václavský pohár

 • Zisk stánek 25 080 Kč
 • Startovné 6 600 Kč

6)    Diskuse

a)     Poděkování pro nečleny SDH za pomoc při akcích

 • Martina Chlubná (navrhuje M. Škaryd)
 • Jan Dykyj (navrhuje J. Rakušan)
 • Předat pozvánku na VVH
 • Podstrčit přihlášku

b)     Čerti:

 • Toník shrnul
 • Lidi se hlásí, že příště pomůžou
 • Pokračovat „pod záštitou“ SDH

c)     Milan Krejdl st. stále nezaplatil příspěvky!!! (700,- Kč)

7)    Příští schůze 5. 2. 2022 v 17 h

Zapsal: M. Kubát