SDH Česká Bělá
držitel čestného praporu SH ČMS

držitel vyznamenání za zásluhy z roku 1996

držitel vyznamenání za příkladnou práci z roku 1980


SDH Česká Bělá obdrželo
od Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) na základě rozhodnutí č. 502017 ze dne 12.6.2017 neinvestiční dotaci ve výši 27 000 Kč na podporu klubů z Programu VIII. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

aktuality

Příští výborová schůze proběhne 7.11. od 17h v klubovně SDH.


19. 08. 2021Cekové pořadí našich družstev na RHBL 2017:

Muži:
5. Česká Bělá B (122 b.)
14. Česká Bělá A (31 b.)
20. Česká Bělá comeback (13 b.)

Ženy:
1. Česká Bělá A (116 b.)
9. Česká Bělá B (1 b.)
12. Česká Bělá XS (0 b.)

Dorost:
4. Česká Bělá XS (14 b.)
 


19. 09. 2017

TOPlist

Požár vlaku Pohled-Stříbrné Hory

V sobotu 25.4.2015 byla naše jednotky vyzvána k výjezdu k požáru lokomotivy vlaku mezi obcemi Pohled a Stříbrné Hory v katastru obce Dlouhá Ves, společně s jednotkami HZS Havlíčkův Brod, SDH Přibyslav, SDH Pohled a HZS SŽDC Havlíčkův Brod. Dojezdové časy ovlivnila informace o požáru u obce Pohled. Všechny pozvané jednotky v této obci otáčely a příjezd k místu události byl od obce Stříbrné Hory. Po příjezdu na místo jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody. Tu jsme čerpali z rybníku v obci Utín. Po likvidaci požáru byla naše jednotka odeslána na základnu.

Fotky

vydáno: 26. 04. 2015 | autor: Václav Rakušan | sekce: novinky | komentáře (0)

Sportovní soustředění

Dne 18.4 se konalo sportovní soustředění  v Havlíčkově Brodě na Dukle.

Fotky

vydáno: 20. 04. 2015 | autor: Václav Rakušan | sekce: novinky | komentáře (0)

Nácvik výjezdové jednotky

Dne 21.3.2015 jse naše výjezdová jednotka zúčastnila cvičení na místním koupališti, kde se zkoušela výjezdová technika a byla provedena údržba po zimě.

Fotky

vydáno: 31. 03. 2015 | autor: Václav Rakušan | sekce: novinky | komentáře (0)

Složení výboru SDH po volbách 24.1.2015

          Protokol o výsledku voleb do výboru a revizní rady SDH Česká Bělá

 

            Volby se uskutečnily dne 24.1.2015 v malém sále Kulturního domu v České Bělé od 17.00 do 18.15 hod. Do výboru bylo voleno 15 členů, do revizní rady 3 členové. Volební lístek obsahoval 24 kandidátů do výboru a 4 kandidáty do revizní rady. Volba byla prováděna tajným hlasováním. Oprávněno volit (řádný člen starší 18-ti let) bylo ke dni voleb 133 členů SDH Česká Bělá. Volby se zúčastnilo 98 oprávněných voličů, tj. 73,68 %. 

 

           Funkce                                         jméno                                                                                                                                        

starosta SDH                                 Dagmar HARVALÍKOVÁ                             

náměstek starosty                        ing. Milan KUBÁT                                        

velitel SDH                                      Václav RAKUŠAN st. (č.p.120)                               

zástupce velitele                            Martin KLIMEŠ                                                         

strojník                                            Jiří RAKUŠAN                                                                     

jednatel                                           ing. Pavel PÁTEK                                                    

hospodář                                        Alena KUBÁTOVÁ                                                   

vzdělavatel                                      Pavel VANĚK                                                           

vedoucí mládeže                           Ludmila ZMEKOVÁ                                                 

referent žen                                    Miroslav ŠKARYD                                                    

referent MTZ                                   Luboš PETR                                                             

ref. ochrany obyvatelstva             Petr KUBÁT                                                             

člen výboru                                     Milan KREJDL st.      

člen výboru                                     Milan KREJDL ml.    

člen výboru                                     Miroslav HOSPODKA nejml.           

kronikář  (s hlasem poradním)     Tomáš NOVÁK

 

           Do revizní rady byli zvoleni:

     předseda RR                              Josef PETR ml.                                

     člen RR                                        ing. Bohdan JŮDA

     člen RR                                        Martina LÉBLOVÁ

 

vydáno: 07. 02. 2015 | autor: Pavel Pátek | sekce: novinky | komentáře (0)

Technická pomoc

Před půlnocí 10.1.2015 byla naše jednotka vyslána k odstranění spadlého stromu z komunikace mezi obcemi Česká Bělá a Počátky (Vlachov). Po příjezdu na místo jsme průzkumem zjistili, že jde o spadlý strom na osobní automobil, resp. při pádu stromu vozidlo pod padajícím stromem podjelo a větve zasáhly a rozbily přední sklo vozu a střechu. U vozidla byl pouze řidič, který byl dle jeho sdělení bez zranění. Z vozidla neunikaly žádné kapaliny a vozidlo ani nebránilo dopravě v jednom pruhu. Po domluvě s operačním střediskem byla na místo nehody povolána jednotka HZS Chotěboř a Policie ČR.

Spadlý strom jsme pomocí MŘP rozřezali a odstranili z vozovky, kterou jsme potom pomocí košťat očistili. Do příjezdu jednotky HZS jsme řídili v jednom volném pruhu dopravu. Po příjezdu jednotky HZS Chotěboř  jsme po domluvě s velitelem a po předání místa odjeli na základnu.

Fotky

 

vydáno: 11. 01. 2015 | autor: Václav Rakušan | sekce: novinky | komentáře (0)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Copyright © 2007 - 2012 | mapa stránek