SDH Česká Bělá
držitel čestného praporu SH ČMS

držitel vyznamenání za zásluhy z roku 1996

držitel vyznamenání za příkladnou práci z roku 1980


SDH Česká Bělá obdrželo
od Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) na základě rozhodnutí č. 502017 ze dne 12.6.2017 neinvestiční dotaci ve výši 27 000 Kč na podporu klubů z Programu VIII. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

aktuality

Příští výborová schůze proběhne 7.11. od 17h v klubovně SDH.


19. 08. 2021Cekové pořadí našich družstev na RHBL 2017:

Muži:
5. Česká Bělá B (122 b.)
14. Česká Bělá A (31 b.)
20. Česká Bělá comeback (13 b.)

Ženy:
1. Česká Bělá A (116 b.)
9. Česká Bělá B (1 b.)
12. Česká Bělá XS (0 b.)

Dorost:
4. Česká Bělá XS (14 b.)
 


19. 09. 2017

TOPlist

Václavský pohár 2006

V sobotu 30.zárí se uskutecnil další, tentokrát již VIII. rocník tradicní „Václavské souteže“ v požárním útoku „O pohár starosty SDH Ceská Belá“ v kategorii mužu a „O pohár starosty Obce Ceská Belá“ v kategorii žen. Klání se uskutecnilo za velmi pekného pocasí na místním fotbalovém hrišti. Na start se postavilo 26 soutežních kolektivu mužu a 6 kolektivu žen, a to nejen z blízkého okolí. Soutež je pro obe kategorie dvoukolová; nejlepších šestnáct týmu z prvního kola v kategorii mužu a ctyri nejlepší ženská družstva postupují do kola druhého, kde se vyrazovacím zpusobem utkají o konecné vítezství. Z domácího SDH Ceská Belá se v kategorii mužu zúcastnila dve mužstva: Ceská Belá-dorost ve složení Miroslav Hospodka ml. (koš), Václav Mach ml., (savice), Stanislav Harvalík ml. (stroj), Lukáš Hospodka (B-hadice), Pavel Vanek (rozdelovac), Petr Rakušan ml. (PP) a Milan Krejdl ml. (LP). Druhé, zkušenejší družstvo SDH Ceská Belá A soutežilo ve složení: Petr Rakušan st. (koš), Antonín Cejka (savice), Jirí Kubícek z SDH Nová Ves u Svetlé (stroj), Michal Rakušan (B-hadice), Michal Šidlák (rozdelovac), Martin Klimeš (LP) a Radek Strašil (PP). Družstvo žen se predstavilo ve složení: Ludmila Zmeková (koš), Martina Léblová (savice), Jana Jakešová (stroj), Lucie Krejcová z SDH Perknov (B-hadice), Jana Dykyjová (rozdelovac), Gabriela Frühbauerová (PP) a Jitka Ptácníková (LP).

Soutež zacala s malým zpoždením nástupem všech zúcastnených družstev. Po krátkém uvítání soutežících, byli predstaveni hlavní rozhodcí pan Jirí Rakušan, startér pan Václav Rakušan a rozhodcí na nástrikové cáre pan Jirí Hüblbauer a pan Miroslav Škaryd. Po rozlosování startovních plat a upresnení pravidel bylo zahájeno první kolo souteže v kategorii mužu. Výsledek prvního kola byl jako poslední soutež zapocítán do celkových výsledku havlíckobrodské ligy v požárním útoku, což slibovalo zajímavý prubeh a snahu o co nejlepší výkon zejména proto, že družstva SDH Kámen A, SDH Ceská Belá a SDH Kejžlice A mela pri prípadném vítezství nadeji na celkové prvenství v této souteži.

Jako první se na startovní cáru postavilo smíšené družstvo SDH Pohled a se svým nezdareným pokusem s casem 42,58s nepostoupilo do dalších boju. Jako druhé nastoupilo družstvo SDH Pribyslav, avšak ani jeho dosažený cas 28,8 s nebyl nijak oslnivý. Poté se na start postavilo domácí družstvo SDH Ceská Belá-dorost a jejich výsledný cas 19,24 s se již priblížil ocekávaným výkonum. Následující pokusy družstev SDH Dobroutov (23,57 s), SDH Kunemil (23,14 s), SDH Dobkov (34,62 s) a SDH Výsonín (20,83 s) však nedokázaly tento cas pokorit. Jako osmý tým ve startovním poradí nastoupilo druhé domácí družstvo SDH Ceská Belá a povedeným útokem s casem 18,99 s zaujalo první místo v prubežném poradí, které dávalo nadeji na celkové víteztví v HB lize. Následovaly pokusy družstev SDH Sedletín (21,19 s) a SDH Nová Ves u Svetlé (20,34 s), které jim zajistily 12. a 7. místo v prvním kole. Ovšem odpoved velkého favorita souteže družstva SDH Kámen A na sebe nenechala dlouho cekat a velmi podarený útok s casem 17,75 s znamenal vítezství v prvním kole a potažmo i celkové vítezství v HB lize. Následoval pokus obhájce lonského vítezství v poháru družstva SDH Urbanov a cas 21,14 s je zaradil na 11.místo v prvním kole. Dále se na start postavila družstva SDH Blatno (21,1 s) a SDH Vež (20,89 s). Jako patnácté a šestnácté v poradí odstartovala družstva dalších favoritu SDH Kejžlice A a SDH Podmoklany A. Zatímco Kejžlice se s casem 19,58 zaradila na 4.místo, pokus SDH Podmoklany se nezdaril a po chybe se s výsledným casem 32,01 s neprobojovali do semifinále. Následující pokusy SDH Jitkov (22,43 s), SDH Mirošov (22,81s), SDH Kámen B (21,43s), SDH Kejžlice B (21,46s), SDH Podmoklany B (26,83s), SDH Klouzovy (31,18s) a SDH Olešná (28,86s) znamenaly umístení ve druhé polovine pole a nezamíchaly s poradím na celních místech. Na konci startovního pole se sešli další favorité. Jako 24. tým odstartovalo družstvo SDH Sedlatice, které vyhrálo dve predcházející kola HB ligy v Kameni a v Jitkove. Výsledný cas 19,76 s znamenal 5. místo v prvním kole. Následovalo družstvo SDH Kvetinov, ovšem nezdarený pokus s casem 45,5 s znamenal konec nadejím na postup do druhého kola. Jako poslední se na start prvního kola postavilo družstvo SDH Strížov a s casem 19,81 s obsadilo 6. místo v prvním kole.

Po ukoncení prvního kola v kategorii mužu následovala krátká prestávka, ve které byla zkrácena dráha o 20 m a byly prestaveny nástrikové terce. Následne bylo zahájeno první kolo v kategorii žen.

Na startu se sice sešlo pouze šest družstev, ale zato velmi kvalitních. Vždyt celkem tri týmy (SDH Nevcehle, SDH Velké Mezirící a SDH Ceská Belá) byly úcastníky letošního krajského kola v požárním sportu, které se konalo 19.srpna v Petrovicích a devcata z SDH Velké Mezirící reprezentovala náš kraj na celorepublikové souteži. Jako první se na start postavilo družstvo domácích žen SDH Ceská Belá a velmi pekným výkonem s casem 17,85 s nastavilo postupovou latku pomerne vysoko. Následoval pokus družstva žen z SDH Kejžlice a cas 22,93s jim nakonec zajistil postup do druhého kola. Jako tretí v poradí nastoupilo družstvo žen z SDH Nevcehle a vynikajícím výkonem 17,25 s zaujalo první místo v prvním kole. Dalším startujícím bylo družstvo žen z SDH Jitkov a jejich cas 23,44 s bohužel nestacil na postup. Pátým startujícím družstvem byly ženy z SDH Velké Mezirící a s casem 21,8 s obsadily 3. postupové místo. Posledním na startu v kategorii žen bylo družstvo SDH Boršov a výsledný cas 24,16 s rovnež nestacil na další postup.

Po ukoncení prvního kola kategorie žen bylo semifinálovými rozstrely zahájeno druhé kolo v kategorii mužu. O postup do ctvrtfinále se vyrazovacím zpusobem utkalo prvních šestnáct mužstev z prvního kola. Zde se pri soubežných startech dvou družstev projeví zkušenost a zejména nervozita jednotlivcu i celých kolektivu. Postup do ctvrtfinále si nad svými „papírove slabšímy“ souperi zajistily “favorizovanejší“ týmy. Vyjímkou bylo družstvo SDH Strížov, které nezopakovalo svuj výkon z prvního kola a ve vzájemném souboji bylo vyrazeno družstvem SDH Urbanov.

V 1.rozstrelu ctvrtfinále proti sobe nastoupila družstva SDH Kámen A a SDH Výsonín, ve 2. rozstrelu SDH Sedlatice a SDH Kejžlice A, ve 3. rozstrelu SDH Ceská Belá-dorost a SDH Urbanov a ve 4. rozstrelu SDH Nová Ves u Svetlé a SDH Ceská Belá A. Zklamáním skoncil 1.rozstrel pro družstvo SDH Výsonín, které se po chybe favorizovaného soupere na rozdelovaci a jeho nedokonceném pokusu zdálo jasným vítezem, avšak zvednutý cervený praporek rozhodcího na nástrikové cáre znamenal i pro nej neplatný pokus a tedy konec nadejí na celkové vítezství. Protože oba týmy dosáhly neplatného pokusu, zajistily tak prímý postup do finále vítezi 2. roztrelu. V tomto souboji vyradilo družstvo SDH Sedlatice casem 15,77s svého soupere z SDH Kejžlice A. V poradí 3. ctvrtfinalový roztrel znamenal prekvapivé vítezství družstva SDH Ceská Belá-dorost, které casem 16,35 s vyradilo lonského víteze SDH Urbanov (17,1s). Ve 4.ctvrtfinalém souboji vyradilo domácí družstvo SDH Ceská Belá A casem 15,58 s svého soupere z SDH Nová Ves u Svetlé, který svuj pokus nedokoncil.

Po ukoncení ctvrtfinálových boju mezi muži bylo odstartováno semifinálové klání týmu žen. V 1. rozstrelu se o postup do finále utkalo družstvo SDH Nevcehle s družstvem SDH Kejžlice. Favorizovanejší dívky z SDH Nevcehle si casem 17,96s poradily se svými souperkami, které svuj pokus nedokoncily. Z 2. ctvrtfinálového rozstrelu postoupily dívky z domácího SDH Ceská Belá, které casem 18,33 s vyradily družstvo žen z SDH Velké Mezirící (NP). V semifinále v kategorii mužu se uskutecnil pouze jeden souboj o postup do finále, a to mezi obema domácími týmy. Zdálo se, že zkušenejší tým SDH Ceská Belá A lehce porazí své mladší kolegy, avšak družstvo dorostu bylo na této souteži ve skvelé forme a díky casu 16,91s postoupilo do finále.

V souboji o celkové tretí místo v kategorii žen proti sobe nastoupila obe poražená družstva ze semifinále SDH Kejžlice a SDH Velké Mezirící. Pri velmi tesném výsledku tento souboj nakonec pro sebe rozhodly ženy z SDH Velké Mezirící (24,54 s) a odsunuly tak své souperky z SDH Kejžlice (24,78 s) na konecné 4. místo v poháru starosty Obce. V kategorii mužu se souboj o tretí místo nekonal a poražené družstvo z ctvrtfinále SDH Ceská Belá A tak obsadilo celkové 3.místo v poháru starosty SDH.

Ve finálovém souboji „O pohár starosty obce Ceská Belá“ se utkala družstva žen z SDH Nevcehle a domácí tým žen z SDH Ceská Belá. Po menším zaváhání dívek z SDH Nevcehle (20,09s) se celkovým vítezem stalo družstvo žen z SDH Ceská Belá (18,33 s), které tak dokázalo po tretí v rade obhájit zisk tohoto poháru.

Finálový rozstrel v kategorii mužu o Pohár starosty SDH Ceská Belá proti sobe svedl týmy SDH Sedlatice a SDH Ceská Belá-dorost. I pres velké povzbuzování publika nedokázal skvele rozjetý domácí tým dorostu svého soupere porazit a výkonem 16,71s obsadil celkove druhé místo. Družstvo SDH Sedlatice podalo nejlepší výkon 2.kola a s výsledným casem 15,05s se stalo celkovým vítezem v souteži „O putovní pohár starosty SDH Ceská Belá“ pro rok 2006.

Záverem zbývá ješte podekovat clenum SDH Ceská Belá, kterí se podíleli na organizaci této souteže a zejména všem clenum technické cety. Velké podekování patrí i jednotlivým sponzorum, kterí se svými sponzorskými dary zajistili dustojné odmeny pro jednotlivé soutežící kolektivy.

Seznam firem a sponzoru, kterí venovali vecnou cenu

Obec Ceská Belá
SDH Ceská Belá
ANKA, Jirí Mrtka, Havlíckuv Brod
AUTO HAKR, Pavel Haubert, Milan Krejdl, Ceska Belá
AUTO RACEK, Havlíckuv Brod
CAKL PAVEL, Ceská Belá
DIPOLD VÁCLAV dopravní znacení, Ceská Belá
HOSTINEC „ U BENEŠU“, Hana Cinegrová, Ceská Belá
INKLEZ, Havlíckuv Brod
Jatka Oudolen
LUKA s.r.o., Ceská Belá
MAN-MALBY A NÁTERY, Vlastimil Jakeš, Ceská Belá
MARKOVÁ Hana, Hrbov
MEŠTANSKÝ PIVOVAR HAVLÍCKUV BROD
MRTKA ANTONÍN drevarská výroba, Ceská Belá
OBCHODNÍ CENTRUM, Božena Jakešová, Ceská Belá
PLEAS a.s., Havlíckuv Brod
PLECHTECHNIK-ZÁMECNICTVÍ, Havlíckuv Brod
RAVAX POTRAVINY, Václav Rakušan, Ceská Belá
RESTAURANT-MOTEL RUSTICANA, Havlíckuv Brod
SKLAD PIVA-KÖNIG MILAN, Havlíckuv Brod
TISKÁRNY HAVLÍCKUV BROD, ing Dockalová
VESA VELHARTICE, provoz Ceská Belá, ing. Bohdan Juda
ZMEK JAROSLAV, soukromý rolník, Ceská Belá
Copyright © 2007 - 2012 | mapa stránek