SDH Česká Bělá
držitel čestného praporu SH ČMS

držitel vyznamenání za zásluhy z roku 1996

držitel vyznamenání za příkladnou práci z roku 1980


SDH Česká Bělá obdrželo
od Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) na základě rozhodnutí č. 502017 ze dne 12.6.2017 neinvestiční dotaci ve výši 27 000 Kč na podporu klubů z Programu VIII. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

aktuality

Výborová schůze proběhne ve   pátek  5. dubna od 19 h v klubovně SDH.


10. 02. 2019RHBL 2018

pořadí muži:
9. Česká Bělá (75 b.)

pořadí ženy:
1. Česká Bělá (104 b.)
7. Česká Bělá XS (7 b,)

dorost
6. Česká Bělá XS (12 b.)

Postupové soutěže:

5. místo žen na Mistrovství republiky v Liberci


01. 10. 2018

TOPlist


Současnost

Současný výbor SDH v České Bělé, který byl zvolen při volbách dne 24. 1. 2015:

starosta SDHDagmar Harvalíková
náměstek starostying. Milan Kubát.
velitel SDHVáclav Rakušan st.
zástupce velitele
strojníkJiří Rakušan st.
jednateling. Pavel Pátek
hospodářAlena Kubátová
vzdělávatelPavel Vaněk
vedoucí mládežeLudmila Zmeková
referentka ženMiroslav Škaryd
referent MTZLuboš Petr
referent ochrany obyvatelstvaPetr Kubát
člen výboruMilan Krejdl st.
člen výboruMilan Krejdl ml.
člen výboruMiroslav Hospodka nejml.
člen výboruMarián Chlubný
kronikář (s hlasem poradním)Tomáš Novák
předseda revizní komiseJosef Petr nejml.
člen revizní komiseing. Bohdan Jůda
člen revizní komiseMartina Léblová


V současnosti má sbor jednu z největších členských základen na okrese Havlíčkův Brod. Počet všech členů se pohybuje okolo čísla 170. Vedle dospělých působí u sboru i oddíl mladých hasičů s počtem cca 25 dětí a 10 dorostenců. V rámci sboru je vytvořena výjezdová jednotka, která se skládá ze dvou 9-ti členných družstev. Zřizovatelem jednotky je městys Česká Bělá a jednotka provádí nejen protipožární ochranu, ale poskytuje také technickou pomoc při záplavách, odklízení sněhu ze střech nebo v případě jiného ohrožení. Pro svoji činnost má k dispozici automobil T 706 CAS 25 a motorovou stříkačku PS 12 v přívěsném vozíku. Jednotka je zařazena do požárního poplachového plánu Kraje Vysočina na stupeň JPO III. V případě potřeby je jednotka povolávána operačním střediskem HZS v Jihlavě.

Soutěžní družstva mužů i žen se každoročně zúčastňují hasičských soutěží. V posledních letech pravidelně postupují přes okrskové a okresní kolo až do kola krajského. Družstvo žen dokázalo v letech 2004 a 2005 postoupit až na Mistrovství republiky v požárním sportu, kde reprezentovalo Kraj Vysočina. V roce 2005 v Sušici obsadilo 9. místo a o rok později v Ha vlíčkově Brodě obsadily v konečném zúčtování celkově 10. místo ze 16-ti soutěžních kolektivů. Jedno prvenství jim však přece jen patří. Dokázaly vyhrát královskou disciplínu v požárním útoku a protože byly na této soutěži poprvé použity jednotné požární stříkačky, staly se držitelkami ustavujícího rekordu ČR v požární útoku s časem 25,26 s. Velmi nadějné je družstvo dorostu mužů, které i přes své mládí dosahuje velmi pěkných výsledků a neustále se zlepšuje. Dále se soutěžní družstva pravidelně s výbornými výsledky zúčastňují různých pohárových soutěží po celém území republiky a havlíčkobrodské ligy v požárním útoku.

Děti, mládež a dorost se zúčastňují jarních a podzimních kol hry Plamen s vynikajícími výsledky. Velmi často postupují do krajských i celorepublikových kol. Společně se svými vedoucími jezdí na konci školního roku na stanové tábory nebo jiné, pro ně zajímavé, výlety. V letošním roce strávili týden na Vranosvké přehradě.

Za tyto úspěchy patří poděkování všem, kteří se soutěží zúčastňují, i těm, kteří neúnavně družstva i jednotlivce připravují, starají se o techniku, všem, kteří přispívají k dosahování tak výborných výsledků při soutěžích.

Na konci září pořádá sbor tradiční „Václavskou soutěž“ v požárním útoku. Soutěží se “O pohár starosty SDH Česká Bělá“ v kategorii mužů a “O pohár starosty Městyse Česká Bělá“ v kategorii žen. Soutěž je dvoukolová, týmy z prvních pozic po prvním kole postupují do kola druhého, kde se vzájemným vyřazovacím způsobem utkají o konečné vítězství v soutěži.

Bohatá je i kulturní činnost sboru. Každoročně se na začátku roku koná tradiční hasičský ples a o pouti jsou pořádány dvě pouťové zábavy. Tradicí se staly ohně „Pálení čarodějnic“ v Háječku. K utužení kamarádství a popovídání si přispívá posezení hasičů při grilování masa na počátku prázdnin. Pro vylepšení stavu sborové pokladny se členové v průběhu roku zúčastňují několika pracovních brigád. Velký počet hodin je rovněž stráven při údržbě techniky a vybavení. Zejména za udržení provozuschopného stavu u letitého automobilu patří veliký dík všem, kteří se na tom podílejí.
Copyright © 2007 - 2012 | mapa stránek